KONKURS ODBĘDZIE SIĘ 30 STYCZNIA BR. W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE

  • Miejsce: Aula C 113, budynek C Instytutu Matematyki i Informatyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, ul. Pocztowa 54a (wjazd od ul. Partyzantów);
  • Test rozpocznie się o godzinie 10.00 i potrwa około 45 minut;
  • Uczestnicy Konkursu podpisują listę obecności i przed wejściem na salę są zobowiązani do okazania dokumentu tożsamości (legitymacji szkolnej lub dowodu osobistego). Prosimy więc o przybycie około 15 minut wcześniej;
  • Podczas Konkursu uczestnicy rozwiązują test jednokrotnego wyboru, zaznaczając poprawną odpowiedź poprzez zakreślenie punktora (a,b,c,d) w kółko (istnieje możliwość jednokrotnej poprawy/zmiany raz zaznaczonej odpowiedzi);
  • Uczniowie, opiekunowie i szkoły zostaną powiadomieni o wynikach Konkursu drogą mailową oraz za pośrednictwem strony internetowej https://pwszchelm.edu.pl/index.php/pl/konkurs najpóźniej 1 lutego 2019 r. do godziny 10.00.;
  • Osoby przybywające na Konkurs mogą skorzystać z miejsc parkingowych dla pracowników PWSZ w Chełmie (wjazd od ul. Partyzantów) oraz szatni (parter budynku).

Nasi partnerzy


ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ

s1
s2
s3
s4
s5
© Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie