Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej - misją Agencji jest wspieranie wymiany akademickiej i współpracy międzynarodowej w celu wzmocnienia potencjału polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. Agencja ma za zadanie prowadzić długofalową politykę na rzecz wsparcia mobilności akademickiej oraz projakościowego umiędzynarodowienia oferty polskich uczelni m.in. przez realizację programów adresowanych do studentów z Polski, jak i z zagranicy. 

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą stypendialną: https://nawa.gov.pl/.

Studenci z Polski:

Studenci z Zagranicy:

Nasi partnerzy


ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ

s1
s2
s3
s4
s5
© Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie