UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W CHEŁMIE

pod patronatem PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

oraz CHEŁMSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO

 

Kontakt:

Koordynator UTW - mgr Zygmunt Gardziński

Dział Obsługi Studenta UTW - mgr Nataliia Popek

ul. Pocztowa 54, pokój 104
22-100 Chełm
tel: 82 562 06 17

e-mail: 

Godziny pracy:

wtorek: 10.00 – 13.00

czwartek: 10.00 – 13.00

ZARZĄD UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

Przewodnicząca Zarządu - Elzbieta Dziedzicka

Zastępca Przewodniczącej - Teresa Foryt

Skarbnik - Urszula Pejo

Sekretarz - Alicja Wojtczak

ds. spraw kultury - Lejkadia Skubij

 

Cele priorytetowe UTW:

  • Wspieranie potencjału społecznego seniorów miasta Chełma;
  • Upowszechniania godnego stylu życia – promowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze, w życiu społecznym i obywatelskim, podtrzymywanie więzi społecznych, integracja środowiskowa.

Projekt przyjmuje charakter inicjatywy otwartej i w perspektywie długofalowej. Dążymy do stworzenia platformy współpracy z lokalnymi instytucjami kultury, partnerami regionalnymi działającymi w obszarze polityki społecznej.

Oferta programowa koncentruje się na wybranych zagadnieniach:

  • edukacja kulturalna (kształcenie kompetencji niezbędnych do uczestnictwa w kulturze na poziomie lokalnym i ponadlokalny),
  • edukacja społeczna (język jako narzędzie komunikacji społecznej)
  • edukacja technologiczna (kształcenie w zakresie obsługi komputera oraz korzystania z nowoczesnych technik komunikacyjnych),
  • edukacja ekologiczna (kompleksowy charakter działań w zakresie kształtowania świadomości ekologicznej, systematyzowanie i wzbogacanie wiedzy na temat funkcjonowania środowiska przyrodniczego, kształtowanie proekologicznych zachowań),
  • edukacja pro-zdrowotna (uświadamianie współzależności między wymiarami zdrowia -fizycznym, psychicznym i duchowym; kształcenie kompetencji w rozpoznawaniu czynników chroniących i czynników ryzyka wpływających na zdrowie),
  • edukacja prawna (kształcenie umiejętności praktycznych, niezbędnych w relacjach z instytucjami publicznymi; poradnictwo prawne).

Zapraszamy do udziału w zajęciach, warsztatach, wykładach wszystkich mieszkańców Chełma i okolic w tzw. złotym wieku. Program studiów jest uzupełniany propozycjami wyjazdów grupowych - wycieczki krajoznawcze, spektakle teatralne.

Nasi partnerzy


ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ

s1
s2
s3
s4
s5
© Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie