Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
KATEDRA PEDAGOGIKI PWSZ W CHEŁMIE

ul. Pocztowa 54, p. 107,
22 – 100 Chelm
Tel./fax +48 82 562 11 24 
E mail – 

Studia II stopnia:

Specjalności:

 •  Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza z profilaktyką społeczną
 •  Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 •   Resocjalizacja

Kierownik Katedry: prof. dr hab. Piotr Mazur

Kadra naukowo – dydaktyczna Katedry Pedagogiki PWSZ w Chełmie

 • prof. nadzw. dr hab. Jolanta Andrzejewska
 • prof. nadzw. dr hab. Jolanta Karbowniczek
 • prof. nadzw. dr hab. Piotr Mazur
 • dr Halina Bejger
 • dr Renata Kartaszyńska
 • dr Beata Komorowska
 • dr Beata Kucharska
 • dr Małgorzata Łobacz
 • dr Augustyn Okoński
 • dr Iwona Oleksa
 • dr Aneta Paszkiewicz
 • dr Ewa Staropiętka-Kuna
 • dr Agata Szabała-Walczuk
 • mgr Katarzyna Kosińska
 • mgr Elżbieta Miterka