Konkurs - ODWOŁANY

W związku z wprowadzeniem przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce Rektor PWSZ w Chełmie od 11 marca br. do odwołania zawiesił wszystkie zajęcia dydaktyczne. W związku z tym tegoroczna edycja Konkursu Matematycznego im. Samuela Chróscikowskiego zostaje odwołana. Oczywiście Konkurs będzie kontynuowany w latach następnych.

Instytut Matematyki i Informatyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, po raz kolejny zaprasza do udziału w konkursie matematycznym im. S. Chróścikowskiego.

Tegoroczna edycja Konkursu składa się z jednego etapu i odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:

  • KATEGORIA I - uczniowie klasy I i II szkoły ponadgimnazjalnej / uczniowie klasy I szkoły ponadpodstawowej
  • KATEGORIA II - uczniowie klasy III i IV szkoły ponadgimnazjalnej

Konkurs objął patronatem JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie dr hab. inż. Arkadiusz Tofil, prof. PWSZ w Chełmie , honorowy patronat objął Prezydent Miasta Chełm - Pan Jakub Banaszek.

Celem konkursu jest popularyzacja matematyki wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych

Zadaniem uczestników konkursu jest samodzielne rozwiązanie 22 zadań (20 zadań zamkniętych i 2 zadań otwartych).

Nagrody

  • I nagroda 1000zł
  • II nagroda rzeczowa - Tablet
  • III nagroda rzeczowa - Dysk przenośny

Terminarz konkursu:

  • do 24 III 2020r. (wtorek) zgłoszenia drogą elektroniczną
  • 27 III 2020r. godz. 09.00 hol I piętro, rejestracja uczestników
  • 27 III 2020r. godz. 10.00 aula 113, Konkurs - czas trwania 2h
  • 01 IV 2020r. (środa) ogłoszenie wyników na stronie internetowej Uczelni
  • 03 IV 2020r. (piątek) godz. 12:00 wręczenie nagród

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Uwaga!

Prosimy nauczycieli o dokonywanie elektronicznej rejestracji uczestników konkursu po otrzymaniu od nich podpisanej papierowej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Wersję papierową oświadczeń proszę dostarczyć do organizatorów Konkursu w dniu 27 III 2020 r w godzinach 9:00-9:45.

Druk zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu:

 

Rejestracja uczestników - ODWOŁANO

Regulamin konkursu

Samuel Chróścikowski

Zbiór zadań konkursowych

Więcej informacji można uzyskać pod adresem e-mail:

 

Nasi partnerzy


ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ

s1
s2
s3
s4
s5
© Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie