Instytut Matematyki i Informatyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, po raz kolejny zaprasza do udziału w konkursie matematycznym im. S. Chróścikowskiego.

Tegoroczna edycja Konkursu składa się z jednego etapu i odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:

  • KATEGORIA I - uczniowie klasy I i II szkoły ponadgimnazjalnej
  • KATEGORIA II - uczniowie klasy III i IV szkoły ponadgimnazjalnej

Konkurs objął patronatem JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie dr hab. inż. Arkadiusz Tofil, honorowy patronat objęła Prezydent Miasta Chełm - Pani Agata Fisz.

Celem konkursu jest popularyzacja matematyki wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Zadaniem uczestników konkursu jest samodzielne rozwiązanie 22 zadań (20 zadań zamkniętych i 2 zadań otwartych).

Nagrody

  • I nagroda 1000zł
  • II nagroda rzeczowa - Tablet
  • III nagroda rzeczowa - Dysk przenośny

Terminarz konkursu:

  • do 10 IV 2018r. zgłoszenia drogą elektroniczną
  • 13 IV 2018r. godz. 09.00 aula 113, rejestracja uczestników
  • 13 IV 2018r. godz. 10.00 aula 113, Konkurs - czas trwania 2h
  • 18 IV 2018r. ogłoszenie wyników na stronie internetowej Uczelni
  • 20 IV 2018r. godz. 11:00 wręczenie nagród

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Uwaga!

Prosimy nauczycieli o dokonywanie elektronicznej rejestracji uczestników konkursu po otrzymaniu od nich podpisanej papierowej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Wersję papierową oświadczeń proszę dostarczyć do organizatorów Konkursu w dniu 13 IV 2018 r. w godzinach 9:00-9:45.

Druk zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu:

 

Oficjalne wyniki konkursu - 2018:

Kategoria I Czytaj więcej

Kategoria II Czytaj więcej

Regulamin konkursu

Samuel Chróścikowski

Więcej informacji można uzyskać pod adresem e-mail: