Wykaz niezbędnych dokumentów do obrony pracy dyplomowej, które należy złożyć w Dziale Obsługi Studenta Instytutu Matematyki i Informatyki na 10 dni przed obroną:

1

Indeks z kartą okresowych osiągnięć studenta ostatniego semestru z kompletem wpisów.

2

Wypełniona karta obiegowa (do pobrania w Dziale Obsługi Studenta IMiI).

3

 3 egzemplarze pracy dyplomowej w tym:
1 Egzemplarz pracy dyplomowej wyłącznie w oprawie miękkiej zgrzanej termicznie, który powinien zawierać kolejno:

 • Stronę tytułowa pracy z podpisem promotora – druk 1-stronny
 • Oświadczenie studenta (podpisane w DOS w dniu składania pracy) - druk 1-stronny
 • Opinię promotora w sprawie samodzielności pracy dyplomowej: licencjackiej - druk 1-stronny
 • Spis treści
 • Treść pracy dyplomowej: druk 1-stronny w przypadku prac liczących poniżej 50 stron druk 2-stronny w przypadku prac liczących powyżej 50 stron (marginesy lustrzane)
 • Bibliografię
 • Spisy i załączniki

Po 1 egzemplarzu pracy dyplomowej dla promotora i recenzenta (zgodnie z ustaleniami z promotorem).

4

Płyta CD/DVD w opakowaniu papierowym z ostateczną elektroniczną wersją pracy dyplomowej i załącznikami zapisana w formacie PDF w jednym pliku. Praca dyplomowa nie zawiera oświadczeń, opinii promotora i podziękowań, która powinna zawierać kolejno:

 • Stronę tytułową pracy 
 • Spis treści
 • Treść pracy dyplomowej
 • Bibliografię
 • Spisy i załączniki

Płyta powinna być opatrzona etykietą zawierającą dane: imię (imiona) i nazwisko autora pracy, nr albumu, tytuł pracy, 
Przed złożeniem dokumentów i pracy dyplomowej w DOS należy załączyć jej elektroniczną wersję do systemu Wirtualna Uczelnia https://wu.pwsz.chelm.pl/

5

4 aktualne zdjęcia dyplomowe o wymiarach 4,5 x 6,5 cm. 
+ 1 identyczne zdjęcie w przypadku odpisu dyplomu w języku obcym.
Wymogi dotyczące wyglądu studenta na zdjęciu do dyplomu:
Kobiety-  wizytowe bluzki/koszule i/lub marynarki, bez dekoltów, naturalny makijaż, estetyczna fryzura, brak ozdób na głowie.
Mężczyźni- jasna koszula, garnitur lub marynarka, krawat, estetyczna fryzura

6

Dowód wpłaty za druk dyplomu - 60 zł
Dowód wpłaty za druk dyplomu w języku obcym - 40 zł. Odpis dyplomu w języku obcym jest wydawany na pisemny wniosek studenta (absolwenta) tylko do 30 dni po obronie.
(wpłata na indywidualny numer konta dostępny w Wirtualnej Uczelni https://wu.pwsz.chelm.pl/)
W tytule przelewu wpisać: opłata za dyplom, imię nazwisko, nr albumu

Pliki do pobrania:

 • Procedura przyjmowania i weryfikacji prac dyplomowych 
 • Załącznik: oświadczenie studenta 
 • Załącznik: oświadczenie promotora 
 • Załącznik: opinia promotora o samodzielności pracy 
 • Zarządzenie Rektora w sprawie Procedury weryfikacji prac dyplomowych systemem antyplagiatowym 
 • Zarządzenie Rektora w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie Procedury weryfikacji prac dyplomowych systemem antyplagiatowym 

Pedagogika

 • Zasady pisania prac dyplomowych 
 • Tezy na egzamin magisterski dla studentów
 • Wzór strony tytułowej – specjalność: Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym 
 • Wzór strony tytułowej – specjalność: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 
 • Wzór strony tytułowej – specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią 
 • Zagadnienia do egzaminu dyplomowego 

Matematyka

 • Zasady pisania prac dyplomowych 
 • Wzór strony tytułowej – specjalność: Matematyka ekonomiczna 
 • Wzór strony tytułowej – specjalność: Matematyka informatyczna- administrowanie sieciowymi systemami komputerowymi 
 • Zagadnienia do egzaminu dyplomowego 

Informacje dla absolwentów:

 • w terminie 30 dni od dnia złożenia egzaminu dyplomowego Uczelnia sporządza i wydaje absolwentowi dyplom ukończenia studiów, dwa odpisy oraz suplement do dyplomu;
 • dyplom należy odebrać osobiście w Dziale Obsługi Studenta IMiI.