Zasady pisania pracy dyplomowej dla studentów Pedagogiki rozpoczynających seminarium od roku akademickiego 2019/2020

Wykaz niezbędnych dokumentów
do obrony pracy dyplomowej, które należy złożyć
w Dziale Obsługi Studenta Instytutu Matematyki i Informatyki 
na 10 dni przed obroną:

1.  

Wypełniona karta obiegowa (do pobrania na stronie internetowej – zakładka IMiI obrony).

2.  

 1 Egzemplarz pracy dyplomowej wyłącznie w oprawie miękkiej zgrzanej termicznie, który powinien zawierać kolejno:

 • Stronę tytułowa pracy z podpisem promotora – druk 1-stronny
 • Oświadczenie studenta (data i podpis studenta) - druk 1-stronny
 •  Opinię promotora w sprawie samodzielności pracy dyplomowej: licencjackiej / magisterskiej - druk 1-stronny
 •  Spis treści
 •  Treść pracy dyplomowej: druk 1-stronny w przypadku prac liczących poniżej 50 stron
   druk 2-stronny w przypadku prac liczących powyżej 50 stron (marginesy lustrzane)
 •  Bibliografię
 •  Spisy i załączniki

3.   

Płyta CD/DVD w opakowaniu papierowym z ostateczną elektroniczną wersją pracy dyplomowej
i załącznikami zapisana w formacie PDF w jednym pliku.

Płyta powinna być opatrzona etykietą zawierającą dane: imię (imiona) i nazwisko autora pracy,
nr albumu, tytuł pracy,

Przed złożeniem dokumentów i pracy dyplomowej w DOS należy załączyć jej elektroniczną wersję do systemu Wirtualna Uczelnia https://wu.pwsz.chelm.pl/

4.  

4  aktualne zdjęcia dyplomowe o wymiarach 4,5 x 6,5 cm.

Wymogi dotyczące wyglądu studenta na zdjęciu do dyplomu:

Kobiety-  wizytowe bluzki/koszule i/lub marynarki, bez dekoltów, naturalny makijaż, estetyczna fryzura, brak ozdób na głowie.

Mężczyźni- jasna koszula, garnitur lub marynarka, krawat, estetyczna fryzura

5. 

Dowód wpłaty za druk dyplomu - 60 zł

Dowód wpłaty za druk dyplomu w języku obcym - 40 zł. Odpis dyplomu w języku obcym jest wydawany na pisemny wniosek studenta (absolwenta) tylko do 30 dni po obronie.

(wpłata na indywidualny numer konta dostępny w Wirtualnej Uczelni https://wu.pwsz.chelm.pl/)

W tytule przelewu wpisać: opłata za dyplom, imię nazwisko, nr albumu

6.   

Raporty z programów Antyplagiatowych: ASAP i JSA

Ostateczny wydruk raportów ogólnych (tylko informacja o współczynnikach).

 

Komplet dokumentów należy złożyć

 

 do skrzynki podawczej zlokalizowanej w Budynku IMiI ul. Pocztowa 54A Budynek C

lub

przesłać drogą pocztową na adres

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  w Chełmie

 Instytut Matematyki i Informatyki 

ul. Pocztowa 54

22-100 Chełm

 

 

WZÓR STRONY TYTUŁOWEJ ORAZ OŚWIADCZENIA ZNAJDUJĄ SIĘ W GABLOCIE
PRZY DZIALE OBSŁUGI STUDENTA ORAZ NA STRONIE www.pwsz.chelm.pl
(Instytut Matematyki i Informatyki – obrony)

Informacje dla absolwentów:

 • w terminie 30 dni od dnia złożenia egzaminu dyplomowego Uczelnia sporządza i wydaje absolwentowi dyplom ukończenia studiów, dwa odpisy oraz suplement do dyplomu;
 • dyplom należy odebrać osobiście w Dziale Obsługi Studenta IMiI.
 

Pliki do pobrania:

 • Procedura przyjmowania i weryfikacji prac dyplomowych 
 • Załącznik: oświadczenie studenta 
 • Załącznik: oświadczenie promotora 
 • Załącznik: opinia promotora o samodzielności pracy 
 • Zarządzenie Rektora w sprawie Procedury weryfikacji prac dyplomowych systemem antyplagiatowym 
 • Zarządzenie Rektora w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie Procedury weryfikacji prac dyplomowych systemem antyplagiatowym 
 • Karta obiegowa
 • Wniosek o wydanie dyplomu w tłumaczeniu na języ angielski

Pedagogika

 • Zasady pisania prac dyplomowych 
 • Tezy na egzamin magisterski dla studentów
 • Wzór strony tytułowej – specjalność: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Wzór strony tytułowej – specjalność: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 
 • Wzór strony tytułowej – specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią 
 • Wzór strony tytułowej - Pedagogika, studia magisterskie – Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe
 • Wzór strony tytułowej - Pedagogika, studia magisterskie – edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.doc
 • Wzór strony tytułowej - Pedagogika, studia magisterskie – pedagogika opiekunczo - wychowawcza z profilaktyką społeczną
 • Zagadnienia do egzaminu dyplomowego 

Matematyka

 • Zasady pisania prac dyplomowych 
 • Wzór strony tytułowej – Matematyka - Ekonomia matematyczna 
 • Wzór strony tytułowej – Matematyka - Informatyka stosowana 
 • Zagadnienia do egzaminu dyplomowego 

Informacje dla absolwentów:

 • w terminie 30 dni od dnia złożenia egzaminu dyplomowego Uczelnia sporządza i wydaje absolwentowi dyplom ukończenia studiów, dwa odpisy oraz suplement do dyplomu;
 • dyplom należy odebrać osobiście w Dziale Obsługi Studenta IMiI.

Nasi partnerzy


ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ

s1
s2
s3
s4
s5
© Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie