Już po raz piąty Instytut Nauk Humanistycznych organizuje konkurs ortograficzny Dyktando Chełmskie, który odbędzie się 15 maja o godz. 10.00 . Patronat nad projektem objął JM Rektor PWSZ w Chełmie, Senator RP prof. dr hab. Józef Zając, Pani Prezydent Miasta Chełm Agata Fisz oraz Chełmskie Towarzystwo Naukowe.

Dyktando adresowane jest do wszystkich osób powyżej 14 roku życia z Chełma i województwa lubelskiego. Jego celem jest propagowanie poprawnej polszczyzny, a także motywowanie do doskonalenia umiejętności ortograficznych. W konkursie nie mogą uczestniczyć absolwenci filologii polskiej z tytułem magistra bądź licencjata, pracownicy naukowi z tego zakresu, a także zwycięzcy poprzednich Dyktand (tj. osoby, które zajęły pierwsze miejsce).

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i przesłanie go pocztą elektroniczną na adres: . Formularz jest dostępny także w Dziale Obsługi Studenta Instytutu Nauk Humanistycznych PWSZ w Chełmie przy ul. Pocztowej 54, Budynek C, pok. 208. Zgłoszenia przyjmowane są od 13 kwietnia do 13 maja 2015 r. Liczba miejsc jest ograniczona – do konkursu zostanie zakwalifikowanych pierwszych 60 osób . Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

 

Do pobrania:

Regulamin:  

Formularz zgłoszeniowy: