Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest złożenie w Dziale Obsługi Studenta Instytutu Nauk Medycznych, następujących dokumentów na 10 dni przed obroną:

  • Trzy egzemplarze pracy dyplomowej - wg wymogów dotyczących pracy dyplomowej.
  • Jeden egzemplarz pracy dyplomowej w formie elektronicznej - wg wymogów dotyczących pracy dyplomowej.
  • Indeks i Kartę Okresowych Osiągnięć Studenta za semestr 6, wraz z wszystkimi wymaganymi wpisami.
  • Opłata za dyplom – opłatę wnosi się w kasie Uczelni lub na subkonto studenta z dopiskiem: Opłata za wydanie dyplomu, odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy podając kierunek kształcenia.
    • Dowód wpłaty za wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami 60 zł;
    • Dowód wpłaty za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w języku obcym 40 zł; (odpis dyplomu w języku obcym jest wydawany na wniosek studenta.
  • Cztery fotografie (na jasnym tle, bez nakrycia głowy i ozdób) podpisane imieniem i nazwiskiem w formacie 4,5 cm x 6,5 cm; dodatkowo jedna fotografia dla osób zamawiających odpis dyplomu w języku obcym wraz z podaniem.
  • Karta Obiegowa 

Przed złożeniem dokumentów i pracy dyplomowej, która jest po weryfikacji pracy z wykorzystaniem systemu antyplagiatowego i pozytywnej opinii promotora w sprawie samodzielności pracy. Student jest zobowiązany do załączenia tej pracy w wersji elektronicznej do systemu Wirtualna Uczelnia

Nasi partnerzy


ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ

s1
s2
s3
s4
s5
© Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie