INSTYTUT NAUK ROLNICZYCH 
ul. Wojsławicka 8b
22-100 Chełm
tel./fax: 82 562 06 14  
e-mail:

 

Kierunki kształcenia:

Rolnictwo

p.o. Dyrektora Instytutu /pok. 211/
prof. zw. dr hab. inż. Wojciech Lipiński
tel. 82 562 06 10

Dział Obsługi Studenta /pok. 210/
tel/fax 82 562 06 14
tel. 82 562 06 19

Kierownik Działu:
mgr inż. Małgorzata Kornas

Specjalista ds. Administracyjnych:
mgr Irena Jabłońska

Specjalista ds. Administracyjnych:
mgr Bartosz Dziubiński

Godziny przyjęć studentów:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 10.00-14.00
Środa jest dniem bez studenta.

Pracownicy dydaktyczni

 •  p.o. Dyrektora INR: prof. zw. dr hab. inż. Wojciech Lipiński
 •  prof. dr hab. Cezary Sławiński
 •  dr hab. inż. Urszula Malaga-Toboła
 •  dr hab. inż. Anna Kocira
 •  dr hab. Ignacy Kitowski
 •  dr hab. Krzysztof Lamorski
 •  dr inż. Ewa Stamirowska-Krzaczek
 •  dr inż. Jacek Cymerman
 •  dr inż. Rafał Kornas
 •  dr inż. Małgorzata Stryjecka
 •  dr inż. Marzena Tomaszewska
 •  dr Joanna Lamorska
 •  mgr inż. Natalia Nowosad
 •  mgr Agnieszka Zając