INR


Wykłady i warsztaty z przedstawicielem Agencji Nasiennej w Lesznie

W dniach 25 listopada i 2 grudnia 2020 roku w PWSZ w Chełmie odbyły się wykłady z elementami warsztatów nt. „Ochrona wyłącznego prawa istotą innowacyjności, czyli wpływ działań Agencji Nasiennej na rozwój rolnictwa”, przeprowadzone przez p. Monikę Kawczyńską z Agencji Nasiennej w Lesznie.

08 grudzień 2020INR CZYTAJ WIĘCEJ

Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin

Wraz z początkiem 2020 roku, na całym świecie rozpoczęły się obchody Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin (MRZR), ogłoszonego przez Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ). Hasło przewodnie całorocznego przedsięwzięcia brzmi: „Chroniąc rośliny, chronisz życie”.

01 lipiec 2020INR CZYTAJ WIĘCEJ

Wizyta w Domu Małych Dzieci w Chełmie

15 stycznia br. studenci kierunku Pedagogika oraz Koła Naukowego Agrobiznesu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie wraz z wykładowcami odwiedzili wychowanków Domu Małych Dzieci w Chełmie. Goście z PWSZ w Chełmie przybyli z kolorowymi prezentami, które dzięki zaangażowaniu całej społeczności akademickiej zebrano w Uczelni w okresie świątecznym. Wychowankom podarowano nie tylko ubrania czy zabawki, ale także komplety pościeli, ręczników, sztućców, itp. Wizyta przebiegła w wesołej, życzliwej atmosferze.

17 styczeń 2020INR CZYTAJ WIĘCEJ

Współpraca Instytutu Nauk Rolniczych, PWSZ w Chełmie z Nadbużańskim Związkiem Pszczelarzy w Chełmie

W dniu 30 października 2020 r. w Instytucie Nauk Rolniczych odbyło się spotkanie edukacyjne na temat znaczenia pszczół miodnych we współczesnym świecie w ramach współpracy PWSZ w Chełmie z Centrum Edukacji Pszczelarstwa przy Nadbużańskim Związku Pszczelarzy w Chełmie. Ze względu na sytuację epidemiologiczną spotkanie odbyło się na platformie Google Classroom PWSZ w Chełmie.

06 listopad 2020INR CZYTAJ WIĘCEJ

Wizyta studyjna na Podlasiu

16-17 stycznia 2020 r. studenci II roku kierunku Rolnictwo PWSZ w Chełmie uczestniczyli w wyjeździe, który obejmował głównie wizyty w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej „Piątnica” oraz w gospodarstwach specjalizujących się w produkcji mleka.

29 styczeń 2020INR CZYTAJ WIĘCEJ

Z PUP o dotacjach na rozpoczęcie działalności gospodarczej

W minioną środę studenci IV roku z kierunku Rolnictwo w ramach zajęć z ,,Prawa gospodarczego” wzięli udział w spotkaniu z panią Bożeną Dziewulską z Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie. Było ono poświęcone problematyce związanej z aplikowaniem o jednorazowe środki finansowe na uruchomienie własnej działalności gospodarczej, które znajdą się w dyspozycji publicznych służb zatrudnienia. Studenci zapoznali się również z innymi formami wsparcia, które można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy po zakończeniu nauki (staż, dotacja do wyposażenia miejsca pracy, prace interwencyjne, refundacja składek na ubezpieczenie społeczne). Spotkanie zorganizowała dr Iwona Lasek-Surowiec.

20 grudzień 2019INR CZYTAJ WIĘCEJ

IV Konferencja Naukowa „Nauka i praktyka – rolnictwo różne spojrzenia

20 stycznia br. odbyła się IV Konferencja Naukowa „Nauka i praktyka – rolnictwo różne spojrzenia”, zorganizowana przez Instytut Nauk Rolniczych i Studenckie Koło Naukowe Agrobiznesu. Konferencja odbyła się pod patronatem JM Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie dra hab. inż. Arkadiusza Tofila, prof. PWSZ w Chełmie. W konferencji wzięli udział prelegenci z różnych ośrodków naukowych m.in. Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, Izby Rolniczej z Lublina, Zamościa, Chełma i Biłgoraja i Nadbużańskiego Związku Pszczelarstwa.

23 styczeń 2020INR CZYTAJ WIĘCEJ

Praktyka mechanizacyjna w Žemberovcach na Słowacji

W okresie od 2 do 13 września 2019 r. studenci I roku kierunku Rolnictwo PWSZ w Chełmie tegoroczną praktykę mechanizacyjną odbyli w Spółdzielni Rolniczej w Žemberovcach, położonej na terenie Słowacji.

Spółdzielnia Rolnicza w Žemberovcach powstała w 1974 r. w wyniku połączenia spółdzielni Brhlovce, Hontianske Trstany i Žemberovce, w ramach wspólnego przedsiębiorstwa rolniczego o nazwie JRD Žemberovce. Poprzez proces transformacji w latach 1990–1992 stopniowo przekształciła się w Spółdzielnię Rolniczą, w której na zasadzie dobrowolności, byli członkowie JRD zaczęli wspólnie działać.

13 listopad 2019INR CZYTAJ WIĘCEJ

Nasi partnerzy


ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ

s1
s2
s3
s4
s5
© Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie