INSTYTUT NAUK ROLNICZYCH 
ul. Wojsławicka 8b
22-100 Chełm
tel./fax: 82 562 06 14  
e-mail:

 

Kierunki kształcenia:

Rolnictwo


Studiując na kierunku rolnictwo będziecie mogli uzyskać nowe uprawnienia:

 • Specjalność: Żywienie człowieka: Certyfikat dietetyka: Udzielanie porad dietetycznych i żywieniowych
 • Specjalność: Towaroznawstwo: Certyfikat: Specjalista systemu zarządzania jakością w przemyśle spożywczym
 • Specjalność: Mechanizacja rolnictwa: Kurs Chemizacyjny

p.o. Dyrektora Instytutu /pok. 211/
dr inż. Ewa Stamirowska-Krzaczek
tel. 82 562 06 10

Dział Obsługi Studenta /pok. 210/
tel/fax 82 562 06 14
tel. 82 562 06 19

Kierownik Działu:
mgr inż. Małgorzata Kornas

Specjalista ds. Administracyjnych:
mgr Irena Jabłońska

Godziny przyjęć studentów:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 10.00-14.00
Środa jest dniem bez studenta.

Pracownicy dydaktyczni

 •  prof. dr hab. Sławiński Cezary
 •  prof. dr hab. inż. Lipiński Wojciech
 •  prof.PWSZ w Chełmie, dr hab. Lamorski Krzysztof
 •  prof.PWSZ w Chełmie, dr hab. inż. Malaga-Toboła Urszula
 •  dr Lamorska Joanna
 •  dr hab. Kitowski Ignacy
 •  dr hab. inż. Kocira Anna
 •  dr inż. Cymerman Jacek
 •  dr inż. Kornas Rafał
 •  dr inż. Stamirowska-Krzaczek Ewa
 •  dr inż. Stryjecka Małgorzata
 •  dr inż. Tomaszewska Marzena
 •  mgr Nowosad Natalia
 •  mgr Zając Agnieszka