Mechanika i Budowa Maszyn


Podstawy automatyki:

Wytrzymałość Materiałów:

#TEMATY ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH
1A Wyznaczanie współczynników tarcia za pomocą równi pochyłej
1B Wyznaczanie współczynnika tarcia statycznego i kinematycznego
1C Tarcie cięgna
2 Sprawność śruby
3 Statyczna próba rozciągania metali
4 Badanie odkształceń i naprężeń w belce przy czystym zginaniu
5 Badanie rozkładu naprężeń w przekroju poprzecznym mimośrodowo rozciąganego pręta
6 Analiza naprężeń i wyznaczanie G w rurze skręcanej
7 Wyboczenie sprężyste prętów prostych
8 Wyznaczanie charakterystyki sprężyn
9 Udarowa próba zginania
10 Próba twardości metali

Inżynieria Materiałowa:

#TEMATY ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH
1 Klasyfikacja metali i stopów
2 Badania makroskopowe przełomów i przekrojów (przeginanie i tłoczność)
3 Badania makroskopowe połączeń spawanych i odlewów( wady spoin i odlewów )
4 Badania makroskopowe połączeń spawanych ( próba Baumana )
5 Badania struktury i właściwości stali w stanie wyżarzonym
6 Badania struktury i właściwości stali po obróbce cieplnej i cieplno-chemicznej
7 Badanie struktury i właściwości surówek i żeliw
8 Badanie struktury i właściwości stopów metali nieżelaznych
9 Badania twardości metodami: Brinella i Rockwella
10 Badania defektoskopowe ( metoda ultradźwiękowa )
11 Przebieg hartowania i wyżarzania
12 Przebieg ulepszania cieplnego

 

Techniki i Systemy Pomiarów:

#TEMATY ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH
1 Pomiar dokładności geometrycznej wałków
2 Pomiar dokładności geometrycznej otworów
3 Pomiary kątów zewnętrznych
4 Pomiary kątów wewnętrznych
5 Pomiar łuków zewnętrznych i wewnętrznych
6 Pomiar sprawdzianów do wałków i otworów
7 Sprawdzanie dokładności narzędzi pomiarowych
8 Pomiar walcowych gwintów zewnętrznych
9 Pomiar kół zębatych
10 Pomiar narzędziami elektronicznymi
11 Tor pomiarowy badanie zdolności systemu pomiarowego
12 Pomiary tensometryczne charakterystyka mostka tensometrycznego

Obróbka Cieplno Chemiczna:

#TEMATY ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH
1 Wykonanie operacji hartowania z chłodzeniem w oleju i wodzie.
2 Wykonanie operacji wyżarzania i odpuszczania.
3 Wykonanie operacji nawęglania w środowisku stałym.

Obróbka Ubytkowa:

#TEMATY ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH
1 Ćwiczenia wprowadzające:
- zasady bhp i zaliczania,
- ruchy robocze na obrabiarkach,
- napędy ruchu głównego i posuwowego,
- geometria ostrza.
2 Pomiar dokładności geometrycznej otworów
3 Toczenie nożem punktowym:
- dobór parametrów i toczenie ostrzem z SW18 i węglika spiekanego.
4 Pomiar sił skrawania podczas toczenia.
5 Wiercenie i rozwiercanie:
- dobór wiertła, rozwiertaka i parametrów obróbki oraz wykonanie otworu.
6 Struktura geometryczna i wady powierzchni po obróbce ubytkowej:
- określenie chropowatości, kierunkowości i wad powierzchni obrobionych różnymi metodami obróbki.
7 Nacinanie gwintów poprzez obróbkę ubytkową:
- dobór parametrów i wykonanie gwintu zewnętrznego i wewnętrznego narzynką i poprzez toczenie.
8 Obwiedniowe nacinanie uzębień:
- dobór parametrów i wykonanie koła zębatego na frezarce obwiedniowej.
9 Wyjazd do WSK PZL Świdnik:
- obróbka na 5-osiowym centrum obróbkowym,
- dłutowanie i szlifowanie uzębień.

Budownictwo

 

Mechanika Gruntów i Fundamentowania

Geodezja Inżynierska

Materiały Budowlane z Technologią Betonu

Nasi partnerzy


ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ

s1
s2
s3
s4
s5
© Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie