Międzynarodowa konferencja, „Innowacyjne systemy edukacyjne na początku XX wieku i obecnie”, jaka w dniu 18 września odbyła się w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Dr Jadwigi Młodowskiej w Chełmie, ukazała klarowny obraz współpracy pomiędzy Dyrekcją Instytutu Neofilologii PWSZ a Dyrekcją IV Liceum.

W ramach współpracy, poproszono przedstawicieli Instytutu Neofilologii PWSZ o wygłoszenie referatów w języku angielskim, jako że język ten był jednym z dwóch oficjalnych języków konferencyjnych. Sesję konferencyjną uświetnił swym wystąpieniem prof. dr hab. Jan Kłos – Kierownik Katedry Filologii Angielskiej, prezentując wykład pt. „Solidne fundamenty edukacji” oraz doc. dr Tomasz Zygmunt – Dyrektor Instytutu Neofilologii, ukazując meandry translatoryki w wykładzie pt. „Komparatystyka w edukacji filologicznej”. Obydwa wystąpienia wzbudziły wśród uczestników, zwłaszcza młodzieży licealnej, ogromne zaciekawienie oraz zainteresowanie studiami anglistycznymi i amerykanistycznymi, co jest kolejnym bodźcem dla Dyrekcji Instytutu Neofilologii do zacieśniania współpracy. 

Nasi partnerzy


ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ

s1
s2
s3
s4
s5
© Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie