Leszek  2018.11.27 08:16

Kultura ma znaczenie. Ogólnopolska konferencja naukowa z udziałem przedstawicielki PWSZ

W dniach 20-22 listopada 2018 roku w Lublinie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kultura ma znaczenie vol.1 – Kultura współczena: teorie i praktyki”. Państwową Wyższą Szkołę Zawodową reprezentowała dr Magdalena Kawa z Katedry Stosunków Międzynarodowych, która wystąpiła z tematem „Kultura (nie)pamięci. Pominiki jako element zmiany społecznej?”. Organizatorem wydarzenia był Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

 Leszek  2018.11.27 08:14

Wielka Wojna na Lubelszczyźnie a sprawa polska

Jakiej Polski chcieliśmy w 1918 roku? Na to pytanie studenci Stosunków Międzynarodowych starali się odpowiedzieć w oparciu o wystawę zorganizowaną przez Archiwum Państwowe w Lublinie i prezentowaną w Chełmskiej Bibliotece Publicznej im. M. P. Orsetii. Zajęcia odbyły się 15 listopada 2018 roku pod kierunkiem dr Magdaleny Kawy.

Studenci nie tylko zapoznali się z wystawą, ale także musieli przeanalizować materiały źródłowe wykorzystane na wystawie i przygotować na ich podstawie zadanie zaliczeniowe.

 Leszek  2018.11.26 13:53

Dr Magdalena Kawa wzięła udział w międzynarodowym seminarium

Wykładowczyni PWSZ, dr Magdalena Kawa wzięła udział w międzynarodowym seminarium poświęconym roli organizacji pozarządowych w integracji cudzoziemców i uchodźców na rynku pracy (Integrating of migrants and refugees in the labour market – the role of workers’organisations).

Spotkanie odbyło się 18 października 2018 roku w Warszawie i zostało zorganizowane przez międzynarodową organizację EZA (European Centre for Worker‘s Questions) skupiąjącą przedstawicieli organizacji europejskich skupionych wokół idei chrześcijańskiej demokracji.

Podczas wystąpienia dr Magdalena Kawa opowiadała o swoich dziesięcioletnich doświadczeniach zdobytych w obszarze wsparcia integracji i edukacji osób starających się w Polsce o nadanie statusu uchodźcy. Wyniki jej badań w tym obszarze publikowane są także w artykułach naukowych. Dr Magdalena Kawa jest również redaktorką książki „Akcja-Integracja. Fakty i inspiracje” - http://kulturacyfrowa.org/akcja/g%C5%82%C3%B3wna

 Leszek  2018.11.26 13:32

Studenci PWSZ w Chełmie z wizytą w Państwowym Muzeum na Majdanku

17 października 2018 roku studenci II roku stosunków międzynarodowych PWSZ w Chełmie w ramach zajęć z przedmiotu „Polityka zagraniczna RP” odwiedzili Państwowe Muzeum na Majdanku i zapoznali się z funkcjonowaniem byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady, a także z polityką okupanta niemieckiego wobec polskich obywateli i innych więźniów obozu.
Przewodniczka muzealna, pani Anna Wójtowicz przedstawiała nie tylko podstawowe fakty związane z funkcjonowaniem byłego obozu, ale także przytaczała fragmenty relacji byłych więźniów.

Zajęcia zorganizowała dr Magdalena Kawa, która od trzech lat włącza w program zajęć wizytę w Państwowym Muzeum na Majdanku.

 Mariusz  2018.11.20 09:25

WYJAZD DO TEATRU

15 listopada 2018 r. grupa studentów Filologii Słowiańskiej wraz z panią dr Teresą Giedz-Topolewską oraz panią mgr Eweliną Śmigielską udała się do Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie na spektakl pt. „Przyjdzie Mordor i nas zje, czyli tajna historia Słowian” w reżyserii Remigiusza Brzyka. Spektakl powstał na podstawie reportaży Ziemowita Szczerka z podróży na Ukrainę, w których przedstawia on  wszelkie stereotypy, w które przez lata obrósł ten kraj w oczach Polaków.

Wyjazd zakończył się wieczornym spacerem po przepięknym Starym Mieście.