Mariusz  2017.11.27 11:13

Poezja Mariny Cwjetajewej w PWSZ w Chełmie

IV Wojewódzki Konkurs Pieśni i Poezji Rosyjskiej, który odbył się 22 listopada 2017 roku w Katedrze Slawistyki, zadedykowany został 125 rocznicy urodzin wybitnej poetki rosyjskiej Mariny Cwjetajewej (1892-1941). W konkursie wzięło udział 54 uczestników z 17 szkól ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego. Poezja Cwjetajewej wybrzmiała w recytacji oraz śpiewie, a biorący udział zaprezentowali poruszające i dojrzałe interpretacje utworów w języku rosyjskim oraz polskim.

Czytaj więcej:

 Mariusz  2017.11.16 11:32

IV Wojewódzki Konkurs Pieśni i Poezji Rosyjskiej

Regulamin konkursu -

 Mariusz  2017.11.02 10:57

Od Dubienki do Dołhobyczowa. Objazd naukowy studentów Slawistyki

Staraniem Koła Naukowego oraz Katedry Filologii Słowiańskiej, dzięki wsparciu finansowemu JM Rektora PWSZ w Chełmie, 24 października 2017 roku studenci Slawistyki mieli możliwość uczestniczenia w objeździe naukowym wzdłuż granicy polsko-ukraińskiej. Podczas objazdu, trasa którego przebiegała od Dubienki do Dołhobyczowa uczestnicy zapoznali się ze specyfiką kulturową pogranicza polsko-ukraińskiego, a także z funkcjonowaniem przejścia granicznego w Zosinie i Placówki SG w Hrubieszowie. Serdecznie dziękujemy Komendantowi PSG w Hrubieszowie p. ppłk. SG Dariuszowi Łopockiemu, kpt. SG p. Zbigniewowi Nowosadowi oraz proboszczowi cerkwi w Hrubieszowie ks. mgr Janowi Kotowi za okazaną pomoc i życzliwość.

 

Czytaj więcej:

 Mariusz  2017.10.10 10:59

Slawistyka na XIV Lubelskim Festiwalu Nauki – 28.09.2017 r.

Podczas XIV edycji Lubelskiego Festiwalu Nauki nie zabrakło projektów edukacyjnych Katedry Slawistyki:

Czytaj więcej:

 Leszek  2017.07.10 09:20

Egzaminy dyplomowe w Katedrze Stosunków Międzynarodowych

W roku akademickim 2016/2017 w Katedrze Stosunków Międzynarodowych Instytutu Neofilologii PWSZ w Chełmie po raz piąty odbyły się egzaminy dyplomowe, w konsekwencji których studenci otrzymali tytuł zawodowy licencjata. Pierwszymi, którzy 7 lipca 2017 r. przystąpili do egzaminu byli seminarzyści dra hab. Andrzej Gila, prof. nadzw. PWSZ oraz dra hab. Andrzeja Wawryniuka, prof. nadzw. PWSZ.

W tym dniu 18 studentów, obu promotorów, którzy przystąpili do obron, po pozytywnym zdaniu egzaminu, zakończyła w ten sposób studia, które upoważniają do pracy w różnych zawodach i na różnych stanowiskach w zależności od ukończonej specjalności: międzynarodowy wymiar obsługi ruchu granicznego lub międzynarodowy wymiar administracji i samorządu.

Pierwsze tytuły licencjackie wyżej wymienionej Katedry w roku akademickim 2016/2017 otrzymali – grupa seminaryjna prof. Andrzeja Gila:  Damian Mateusz Kędzierawski, Natalia Kinga Malarz, Mateusz Mariusz Maraszkiewicz, Sandra Katarzyna Mazurkiewicz, Mateusz Miroszczuk, Aleksandra Agata Szulej, Anna Szurga i Mateusz Wasąg; grupa seminaryjna prof. Andrzeja Wawryniuka: Dmytro Ananyevych, Damian Denis, Angelika Florczak, Olga Klymyshyn, Agnieszka Matyszczuk, Przemysław Pawlak, Magdalena Stocka, Łukasz Stocki, Jakub Ulanowski i Dawid Ziemiński.

Oprócz obu w/w profesorów do składu komisji powołana została również Pan dr Iwona Lasek-Surowiec, jej przewodnicząca.

W tym samym dniu przed komisją w składzie prof. Tomasz Stępniewski – promotor, prof. Andrzej Gil, recenzent i prof. Andrzej Wawryniuk, przewodniczący komisji broniła się także grupa seminaryjna prof. Tomasza Stępniewskiego.

Wszystkim pierwszym tegorocznym absolwentom Katedry SM życzymy dalszych sukcesów na studiach II stopnia bądź w życiu zawodowym.