Leszek  2017.06.26 11:23

Wyjazd naukowy studentów Stosunków międzynarodowych do Lwowa

Studenci trzeciego roku Stosunków międzynarodowych  wraz z opiekunami: prof. PWSZ dr. hab. Tomaszem Stępniewskim oraz dr. Jurijem Hajdukiem 19-22 czerwca uczestniczyli  w wyjeździe naukowym pt. „Stosunki polsko-ukraińskie AD 2017” do Lwowa.

Celem wyjazdu naukowego było przeprowadzenie warsztatów z zakresu historii stosunków polsko-ukraińskich oraz dostarczenie studentom wiedzy teoretycznej i praktycznej w tym zakresie.

W ramach wyjazdu studenci – Damian Fiks, Izabela Kilian, Maryna  Deresh, Denis Damian i Alina Deresh, wyglosili referaty na Seminarium Międzynarodowym  pt. „Stosunki polsko-ukraińskie w warunkach Brexitu i wojny na Donbasie”.

Galeria:

 Leszek  2017.06.26 11:07

Ukraińscy studenci PWSZ w Chełmie poznawali wschodnią Lubelszczyznę

23 czerwca 2017 r. grupa studentów ukraińskich studiujących w Katedrze Stosunków Międzynarodowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie odbyła całodzienne sympozjum terenowe, którego celem było zapoznanie ich z najważniejszymi zakładami funkcjonującymi w pasie przygranicznym, ich strukturą, możliwościami zatrudnienia, a także – oczywiście w miarę możliwości – odbycie zajęć praktycznych.

Przedsięwzięciu patronowali: Stanisław Adamiak Konsul Honorowy Ukrainy w Chełmie i w jego imieniu Fundacja „Partnerstwo i Współpraca” oraz władze PWSZ w Chełmie.

Czytaj więcej:

 Mariusz  2017.06.13 12:41

Słowiańszczyzna wschodnia. Filologiczne fascynacje

Czytaj więcej:

 Mariusz  2017.06.02 10:12

Zaproszenie na wykład otwarty dr Marzanny Karolczuk

Czytaj więcej:

 Mariusz  2017.04.04 12:45

Slawistyka na Drzwiach Otwartych

Filologia słowiańska zaprezentowała swoją ofertę podczas Drzwi Otwartych PWSZ 30 marca 2017 r.

W programie były:

  1. Prezentacja multimedialna „Sankt Petersburg – najbardziej europejskie rosyjskie miasto”
  2. Prezentacja na temat kierunku i specjalności.

Dziękujemy za zainteresowanie i zapraszamy w październiku!

Czytaj więcej: