Mariusz  2016.12.05 10:58

Studenci w lubelskich bibliotekach akademickich

Dnia 24.11.2016 r. studenci III roku filologii słowiańskiej odwiedzili lubelskie biblioteki KUL i UMCS. Celem wyjazdu było zapoznanie z bogatą ofertą biblioteczną, co jest bardzo pomocne w napisaniu prac licencjackich. W wolnym czasie uczestnicy wyjazdu podziwiali uroki Starego Miasta.

Czytaj więcej:

 Leszek  2016.11.25 14:04

Międzynarodowa konferencja w PWSZ w Chełmie

W dniach 24-25.10.2016 roku w PWSZ w Chełmie odbywała się międzynarodowa konferencja pt. ,,Samorząd terytorialny Polski Wschodniej wobec wyzwań rozwoju regionalnego”. Współorganizatorami tego wydarzenia były: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Chełmskie Towarzystwo Naukowe, Samorząd Miasta Chełm, Uniwersytet Witolda Wielkiego (Litwa), Prikarpacki Narodowy Uniwersytet im. Wasyla Stafanyka (Ukraina), Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza (Ukraina) oraz Uniwersytet Stefana Wielkiego w Suczawie (Rumunia). Wydarzeniu towarzyszyło podpisanie listu intencyjnego w sprawie powołania w PWSZ w Chełmie Ośrodka Badań nad Samorządem Terytorialnym Europy Środkowo-Wschodniej oraz wręczenie nagród dla zwycięzców II Miejskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym. Patronat honorowy nad tymi przedsięwzięciami sprawowali: Prezydent Miasta Chełm Agata Fisz, Senator RP, prof. dr hab. Józef Zając oraz JM Rektor dr inż. Arkadiusz Tofil. 

 Leszek  2016.11.08 10:29

Studenci Stosunków Międzynarodowych z wizytą w Łucku

11 października 2016 r. na zaproszenie Wydziału Stosunków Międzynarodowych Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki w Łucku z roboczą wizytą na Wołyniu przebywała grupa studentów Katedry Stosunków Międzynarodowych PWSZ w Chełmie: Denys Vinnitskyi,  Denys Hryhoriev i  Nazar Vyshomirskyi. Okazją do spotkania był odbywający cykl spotkań dotyczących kształcenia specjalistów w zakresie nauk o państwach i stosunkach międzynarodowych.  

Studenci PWSZ w Chełmie między innymi uczestniczyli w tzw. okrągłym stole, którego tematem wiodącym były perspektywy rozwoju Wydziału  Stosunków Międzynarodowych WNU. W trakcie dyskusji studenci z PWSZ podzielili się ze swoimi kolegami z Łucka informacjami na temat możliwości podejmowania przez Ukraińców studiów w Chełmie, wykładanych przedmiotów, możliwości zakwaterowania itp.

Opiekun grupy dr hab. Andrzej Wawryniuk, prof. nadzw. PWSZ w Chełmie informując o szczegółach  studiów w Katedrze Stosunków Międzynarodowych zobowiązał się jednocześnie do przekazania kierownictwu Katedry i Instytutu Neofilologii planowanych przez stronę ukraińską zadań do ewentualnej wspólnej realizacji. 

Wyjazd był możliwy dzięki życzliwości władz PWSZ w Chełmie oraz Fundacji Partnerstwo i Współpraca, która w części wyjazd sfinansowała. 

Fundacja była też fundatorem specjalnego pucharu, który prof. Andrzej Wawryniuk, prezes Zarządu Fundacji wręczył doc. Siergiejowi Fedoniukowi, dziekanowi Wydziału Stosunków Międzynarodowych WNU w Łucku.

 Mariusz  2016.10.11 11:59

II Wojewódzki Konkurs Pieśni i Poezji Rosyjskiej „Łzy i rojenia. Kwiaty, marzenia. Daruję Ci”. Sergiusz Jesienin - w 120 rocznicę urodzin Poety

Katedra Filologii Słowiańskiej PWSZ w Chełmie serdecznie zaprasza miłośników poezji i śpiewu na Konkurs Pieśni i Poezji Rosyjskiej, który odbędzie się 16 grudnia 2015 roku w Instytucie Neofilologii. Początek o godzinie 10.00 w auli instytutu. Tegoroczna edycja poświęcona została postaci Siergieja Jesienina (1895-1925), poety intuicji, przedstawiciela imagizmu rosyjskiego, wrażliwca i niesfornego chłopca.

 

Do udziału w konkursie zgłosiło się 40 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z całej Lubelszczyzny. Mamy nadzieję na udane, pełne gorących wzruszeń i emocji spotkanie!