Konkurs anglisty – tłumacza dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Katedra Anglistyki Instytutu Neofilologii PWSZ Informuje, iż “Konkurs tłumacza – anglisty” został zamknięty i rozstrzygnięty.

Autora/Autorkę pracy konkursowej opatrzonej inskrypcją Tłumaczenie: Itsatram; Vernon Scannell, “Pokrzywy”, prosimy o przesłanie na adres Instytutu Neofilologii, ul. Wojsławicka 8b, 22-100 Chełm, danych osobowych (imię, nazwisko) wraz z adresem.

  

Katedra Anglistyki Instytutu Neofilologii PWSZ Chełm ogłasza otwarty konkurs na tłumaczenie poezji i prozy. Zadaniem pierwszego etapu konkursu jest przetłumaczenie na język polski utworu poetyckiego „Nettles”, załączonego poniżej. Tłumaczenie bez nazwiska tłumacza, opatrzone jedynie godłem (hasłem), z dopiskiem „Konkurs tłumacza”, należy przesłać na adres Instytutu Neofilologii, ul. Wojsławicka 8b; 22-100 Chełm do dnia 30.11.2014 roku. Laureatów „Konkursu” czekają nietypowe nagrody i wyróżnienia!!!

Poniżej, zadanie konkursowe (1) – wiersz „Nettles”

 Nettles” by Vernon Scannell
My son aged three fell in the nettle bed.
'Bed' seemed a curious name for those green spears,
That regiment of spite behind the shed:
It was no place for rest. With sobs and tears
The boy came seeking comfort and I saw
White blisters beaded on his tender skin.
We soothed him till his pain was not so raw.
At last he offered us a watery grin,
And then I took my billhook, honed the blade
And went outside and slashed in fury with it
Till not a nettle in that fierce parade
Stood upright any more. And then I lit
A funeral pyre to burn the fallen dead,
But in two weeks the busy sun and rain
Had called up tall recruits behind the shed:
My son would often feel sharp wounds again.

Konkurs sponsorowany jest przez PEARSON EDUCATION POLSKA Sp. z o.o.

Termin nadsyłania tłumaczenia wiersza 30 listopad 2014

Wyniki „Konkursu” i termin oraz miejsce wręczenia nagród ogłoszone zostaną na stronie internetowej Instytutu Neofilologii PWSZ po dniu 30 listopada 2014.

Przewodnicząca Jury Konkursu: Prof. dr hab. Anna Kędra-Kardela