domstudencki

Akademik PWSZ

Dom Studencki, którego warunki odpowiadają najlepszym standardom europejskich uczelni posiada około 200 miejsc noclegowych oraz jest nowoczesnym obiektem – przyjaznym osobom niepełnosprawnym. Do dyspozycji studentów są 1,2 i 3 osobowe, klimatyzowane pokoje. Każdy z nich wyposażony jest w aneks łazienkowy, telewizor z pakietem telewizyjnym oraz szerokopasmowy Internet. Dodatkowo na półpiętrach znajdują się nowoczesne, w pełni wyposażone kuchnie oraz pokoje tzw. „cichej nauki”.

ZASADY PRZYZNAWANIA MIEJSC

Ogólne

Ogólne zasady przyznawania miejsc w Domu Studenckim Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej określa Regulamin przyznawania miejsc w Domu Studenckim Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

Kryteria

Miejsce w Domu Studenckim na dany rok akademicki przyznaje na pisemny wniosek studenta Komisja zgodnie z podziałem miejsc. Podejmując decyzję w sprawie przyznania miejsca w domu studenckim, Komisja uwzględnia poniższe kryteria:

 • odległość od miejsca zamieszkania studenta do PWSZ w Chełmie,
 • dochód miesięczny netto przypadający na jednego członka rodziny za rok kalendarzowy poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenckim,
 • szczególną sytuację studenta (niepełnosprawność studenta),

Dokumenty

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o przyznanie miejsca w domu studenckim:

 • wniosek Załącznik 2 - wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim,
 • dokumenty wymagane do wyliczenia dochodu,
 • dokumenty potwierdzające szczególną sytuację studenta (np. aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, aktualna dokumentacja potwierdzająca zły stan zdrowia).

Dochód

Podstawą do ustalenia dochodu w rodzinie studenta jest:

 • oświadczenie o źródłach dochodu studenta oraz pełnoletnich członków rodziny (oświadczenie znajduje się we wniosku o przyznanie miejsca do Komisji ds. przyznawania miejsc w Domu Studenckim PWSZ w Chełmie w roku akademickim,
 • zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego o dochodach uzyskanych przez rodziców studenta (dla każdego rodzica oddzielnie) oraz studenta (także jeśli nie pracował) i jego pełnoletniego rodzeństwa za poprzedni rok kalendarzowy (2018). Zaświadczenie to powinno zawierać informację o wysokości dochodu, wysokości składek odliczonych na ubezpieczenie społeczne, wysokości należnego podatku.
 • zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wysokości składek odprowadzonych w roku 2018 na ubezpieczenie zdrowotne wszystkich pracujących członków rodziny.
  Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego zawierające informacje odpowiednio o: a) formie opłacanego podatku, b) wysokości przychodu, c) stawce podatku, d) wysokości opłaconego podatku w 2018 r. (dotyczy osób, które osiągają dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym lub karty podatkowej).
 • inne zaświadczenia dokumentujące wysokość wszystkich pozostałych dochodów, w tym niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym (należy załączyć zaświadczenie o kwocie pobranych świadczeń przez cały 2017 rok). Osoby pobierające alimenty zobowiązane są przedłożyć wyrok sądowy o ich przyznaniu oraz wysokości.

Terminy składania dokumentów

 • kandydaci na pierwszy rok studiów I i II stopnia – do dnia 31.08.2019 r.,
 • studenci wyższych lat I i II stopnia – do 31.07.2019 r.

Miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy składać w Dziale Pomocy Materialnej Studentom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 22-100 Chełm ul. Pocztowa 54 , pok. 202 lub w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje

Informacje o przyznaniu miejsc w domu studenckim na rok akademicki 2019/2020 będą podane do wiadomości:

 • drogą elektroniczną na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej,
 • w Dziale Pomocy Materialnej Studentom PWSZ w Chełmie,
 • u Kierownika Domu Studenckiego PWSZ w Chełmie.

Opłaty

Ustala się opłaty za miejsce w Domu Studenckim Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie w następujących wysokościach:

 • w pokoju 1 osobowym: 500,00 zł za miesiąc od osoby;
 • w pokoju 2 osobowym: 450,00 zł za miesiąc od osoby;
 • w pokoju 3 osobowym: 400,00 zł za miesiąc od osoby.

Oprócz opłaty mieszkaniec będzie zobowiązany do wpłacenia kaucji w wysokości 500,00 zł. Kaucję należy uiścić przed zakwaterowaniem mieszkańca na czas jego pobytu w Domu Studenckim. W przypadku zakończenia pobytu, warunkiem zwrotu kaucji jest uprzednie podpisanie karty obiegowej.

Kontakt

Dom studencki

 

22-100 Chełm
ul. Nowy Świat 3
tel. +48 82 562 06 11
kom. +48 665 070 035
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Pokaż na mapie

Galeria

Nasi partnerzy


ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ

s1
s2
s3
s4
s5
© Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie