Kursy przygotowawcze skierowane są do tych z państwa, którzy potrzebują rzetelnej, skutecznej i profesjonalnej pomocy w przygotowaniu do egzaminów PTE General.

Kursy prowadzą wykwalifikowani i doświadczeni nauczyciele akademiccy posiadający licencje egzaminatorów. Materiały dydaktyczne dobierane są w oparciu o współpracę z wydawnictwem edukacyjnym Pearson aby jak najlepiej przygotować kursantów do egzaminu. 

Tematyka kursów jest ściśle związana z wymogami egzaminów i opiera się na komunikacji w typowych sytuacjach codziennych. Podstawowe umiejętności językowe (speaking, listening, reading, writing) oceniane są w części ustnej i pisemnej egzaminu z pominięciem części gramatycznej. Umiejętność ta weryfikowana jest w trakcie oceny wyżej wymienionych części egzaminu.

 Kursy przygotowawcze skierowane są do tych z państwa, którzy potrzebują rzetelnej, skutecznej i profesjonalnej pomocy w przygotowaniu do egzaminów PTE General.

Kursy prowadzą wykwalifikowani i doświadczeni nauczyciele akademiccy posiadający licencje egzaminatorów. Materiały dydaktyczne dobierane są w oparciu o współpracę z wydawnictwem edukacyjnym Pearson aby jak najlepiej przygotować kursantów do egzaminu. 

Tematyka kursów jest ściśle związana z wymogami egzaminów i opiera się na komunikacji w typowych sytuacjach codziennych. Podstawowe umiejętności językowe (speaking, listening, reading, writing) oceniane są w części ustnej i pisemnej egzaminu z pominięciem części gramatycznej. Umiejętność ta weryfikowana jest w trakcie oceny wyżej wymienionych części egzaminu.

PROPONOWANE KURSY  
PRZYGOTOWUJĄCE DO CERTYFIKATU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO  (PEARSON)
ORAZ  ICH  CENNIK

 

Poziom
Lavel A1

Poziom
Lavel 1

Poziom
Lavel 2

Poziom
Lavel 3

Poziom
Lavel 4

Poziom
Lavel 5

Cena  w zł.

400,00

460,00

510,00

590,00

740,00

800,00

Cena dla studentów PWSZ w Chełmie

360,00

414,00

459,00

531,00

666,00

720,00

Cena dla osób biorących udział w kursach j. angielskiego w PWSZ w Chełmie

360,00

414,00

459,00

531,00

666,00

720,00

Dla osób biorących udział w kursach przygotowawczych cena za egzamin jest niższa. (patrz: tabela cen)

Lp. Nazwa Liczba godzin Odpłatność za semestr
1. Kurs języka angielskiego 30 300,00
2. Kurs języka angielskiego 60 600,00
3. Kurs języka angielskiego 90 800,00
4. Kurs języka angielskiego 100 900,00
5. Kurs języka angielskiego 120 1.100,00

 

Nasi partnerzy


ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ

s1
s2
s3
s4
s5
© Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie