Plakat

Wolność sumienia i religii a bezpieczeństwo

 

 

,,WOLNOŚĆ SUMIENIA I RELIGII A BEZPIECZEŃSTWO.

KONCEPTUALIZACJA – NORMATYWIZACJA – URZECZYWISTNIANIE”

Chełm, 19-21 września 2019 roku

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI:

 • dr hab. Jerzy Nikołajew, prof. UO/PWSZ w Chełmie
 • prof. zw. Tadeusz Jacek Zieliński
 • dr hab. Paweł Sobczyk, prof. UO
 • dr Iwona Lasek-Surowiec, PWSZ w Chełmie

PATRONAT HONOROWY:

 • REKTOR DR HAB. INŻ. ARKADIUSZ TOFIL, PROF. PWSZ W CHEŁMIE
 • SENATOR RP, PROREKTOR PWSZ W CHEŁMIE, PROF. DR HAB. JÓZEF ZAJĄC
PLAN RAMOWY KONFERENCJI
DZIEŃ I - 19 WRZEŚNIA 2019 R.
12:00 - 12:30 Rozlokowanie gości
13:00 - 13:30 Rejestracja uczestników
13:30 - 14:30 Obiad
14:30 - 14:45 Otwarcie konferencji
14:45 - 16:15 Obrady plenarne - 1 część
16:15 - 16:30 Przerwa kawowa
16:30 - 18:00 Obrady plenarne - 2 część
18:00 - 18:30 Dyskusja i podsumowanie I dnia konferencji
19:30 - 21:00 Kolacja
DZIEŃ II - 20 WRZEŚNIA 2019 R.
7:30 - 8:15 Śniadanie
8:20 - 8:40 Przejazd do miejsca obrad
8:40 - 9:00 Rejestracja uczestników II dnia konferencji
9:00 - 11:00 Obrady plenarne - część 1
11:00 - 11:30 Przerwa kawowa
11:30 - 13:30 Obrady plenarne - część 2
13:30 - 14:00 Dyskusja - zakończenie obrad
14:00 - 14:30 Obiad
14:30 - 17:00 Spacer po Chełmie
17:00 - 18:30 Kolacja
DZIEŃ III - 21 WRZEŚNIA 2019 R.
7:30 - 8:30 Śniadanie
8:30 - 9:00 Rejestracja uczestników III dnia konferencji
9:00 - 11:00 Obady plenarne
11:00 - 11:30 Podsumowanie konferencji i zakończenie obrad

 

Konferencja - Great Britain and the United States of America - a Common Heritage

Instytut Neofilologii PWSZ, Sekcja Amerykanistyki, organizuje 14 V 2019, godz. 10.00 konferencję międzynarodową zatytułowaną: Great Britain and the United States of America - a Common Heritage, w której wezmą udział prelegenci z Wielkiej Brytanii (prof. Edward Colerick), Stanów Zjednoczonych (Brian Panasiak), Republiki Południowej Afryki (Ludmila Szczecina), Ukrainy (Oleksyn Oleksandr) oraz Polski (Agata Woźniak).

Wygłoszone zostaną następujące referaty:

 • CHILDREN’S LITERATURE IN GREAT BRITAIN (Edward Colerick)
 • RONALD RAEGAN’S STRUGGLE AGAINST COMMUNISM (Oleksyn Oleksandr)
 • THE UNSURPRISING AMERICAN REVOLUTION (Brian Panasiak)
 • THE EXPLOSION OF THE THEOLOGY OF THE BODY IN AMERICA (Ludmila Szczecina)
 • AMERICAN-KOREAN DIPLOMACY (Agata Woźniak)

Językiem konferencji jest język angielski w jego odmianie brytyjsko-amerykańsko-afrykańskiej, tak że serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych, którzy nie boją się wyzwań i chcą sprawdzić swoje umiejętności, do wzięcia udziału w tym wydarzeniu. Po każdym referacie będzie możliwość zadawania pytań. Niepewnych siebie zapewniamy - nikogo nie będziemy zmuszać do zabierania głosu. Dla nieśmiałych będzie czas na spotkania bardziej kuluarowe w czasie przerwy na kawę.

Spotkanie w ramach Poland Trade Mission

W dniu 16 maja 2019 (czwartek), w ramach Poland Trade Mission (11-18 May 2019), będziemy gościli w Centrum Studiów Inżynierskich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie przedstawicieli kanadyjskiej misji gospodarczej do Polski, reprezentujących następujące firmy, organizacje zrzeszające przedsiębiorców oraz uczelnie:

 • the WindsorEssex Economic Development Corporation,
 • the Polish-Canadian Business and Professional Association of Windsor,
 • Valiant TMS,
 • the Funding Envelope,
 • University of Windsor,
 • St. Clair College.

W związku z powyższym pragniemy gorąco zaprosić Państwa do wzięcia udziału w polsko-kanadyjskim spotkaniu biznesowym, którego program obejmuje:

 • 14.00-15.00    Powitanie gości w hangarze Centrum Studiów Inżynierskich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. Zwiedzanie laboratoriów (Depułtycze Królewskie 55)
 • 15.00-17.00    Polsko-kanadyjskie Spotkanie biznesowe. Prezentacja firm. Rozmowy B2B. (Depułtycze Królewskie 55)

Spotkanie będzie bardzo dobrą okazją do wymiany doświadczeń, dyskusji oraz nawiązania nowych kontaktów.

 

 

Środki KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego

Pracodawca może otrzymać środki KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego podejmowanego przez siebie i swoich pracowników w wysokości:

 • 80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
 • 100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikroprzedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

 

Pracodawca musi złożyć wniosek o przyznanie środków KFS na kształcenie ustawiczne do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności zgodnie z terminami naboru określonymi przez PUP.

 

Priorytety wydatkowania środków KFS w roku 2019:

 • Priorytety tzw. „puli ministra” (80%) czyli kwota 180,688 tys. zł w skali kraju
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które posiadają świadectwa dojrzałości;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, spółdzielni socjalnej czy Zakładu Aktywności Zawodowej;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze , a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli , o ile podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.

 

 • Priorytety Rady Rynku Pracy dla rezerwy KFS (20%) czyli kwota 45.172 tys. zł w skali kraju
 1. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej;
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;
 3. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy.

Więcej informacji pod linkiem: https://kfs.pl/