Celem studiów podyplomowych jest: wyposażenie nauczycieli w usystematyzowaną wiedzę dotyczącą współczesnych tendencji, koncepcji i paradygmatów występujących w różnych obszarach edukacji przedszkolnej, znajomość innowacji metodycznych, które w racjonalny i praktyczny sposób mogą zostać wykorzystane przez nauczycieli w pracy z dziećmi w przedszkolu. Są to studia doskonalące w sposób nowatorski warsztat pracy wychowawczo – dydaktycznej nauczyciela w przedszkolu oraz umożliwiające nauczycielom uzupełnianie stopni awansu zawodowego. W toku studiów słuchacze zdobywają wszechstronną, rzetelną i usystematyzowaną wiedzę z zakresu: psychologii rozwojowej dziecka w wieku przedszkolnym , alternatywnych metod pracy z dziećmi w przedszkolu, ze szczególnym zwróceniem uwagi na metodę projektu, konstruowania autorskich programów nauczania, doświadczeń i eksperymentów w przedszkolu, technik rozwijających twórcze myślenie dziecka w wieku przedszkolnym, tutoringu rodzinnego, innowacyjnych form współpracy z rodzicami, pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, technik teatralnych i parateatralnych, terapii logopedycznej w przedszkolu, pedagogiki zabawy i in. potrzebach edukacyjnych.

Studia kierowane są: do absolwentów legitymujących się dyplomem studiów wyższych (stopień magistra lub licencjata) kierunków pedagogicznych, nauczycieli praktyków oraz filologów.

Czas trwania: 2 semestry (280 godz.)

Zasady rekrutacji: według kolejności zgłoszeń

Termin zgłoszeń: rekrutacja prowadzona jest systemem otwartym

Zasady przyjęć: ukończone studia wyższe (ksero dyplomu i oryginał do wglądu), wypełnienie kwestionariusza osobowego, 2 fotografie legitymacyjne

Limit przyjęć: 30 osób

Opłaty: 1.300 zł. – opłata za semestr, możliwość wniesienia opłaty w ratach.

Nasi partnerzy


ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ

s1
s2
s3
s4
s5
© Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie