O kierunku: Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu optometrysty czyli specjalisty w dobieraniu korekcji optycznej – okularów bądź soczewek kontaktowych. Studia mają charakter teoretyczno-praktyczny. Na zajęciach teoretycznych słuchacze uzyskają wiedzę z optyki, oftalmiki, optometrii oraz elementów okulistyki. Podczas zajęć praktycznych zapoznają się m.in. z technologią montażu okularów, badaniem wzroku i pomiarem refrakcji oraz doborem soczewek okularowych i kontaktowych. Szczególny nacisk jest położony na opanowanie wiedzy z zakresu optyki i optometrii.

Czas trwania: 4 semestry (662 godziny)

Zasady rekrutacji: według kolejności zgłoszeń

Termin zgłoszeń: rekrutacja prowadzona jest systemem otwartym

Zasady przyjęć: ukończone studia wyższe magisterskie dowolnego kierunku albo studia wyższe inżynierskie bądź licencjackie na kierunku lub specjalności optyka (ksero dyplomu i oryginał do wglądu), wypełniony kwestionariusz osobowy (do pobrania), 2 fotografie legitymacyjne, wniesienie opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia, zaliczenie testu wstępnego z elementów optyki geometrycznej oraz rozmowy kwalifikacyjnej

Limit przyjęć: 30 osób

Opłaty: 2.900 zł - opłata za semestr (możliwość wniesienia opłaty w ratach)

Nasi partnerzy


ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ

s1
s2
s3
s4
s5
© Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie