O kierunku: Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w kompleksową wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne do wykonywania zawodu animatora kultury (edukatora, instruktora i organizatora działań w obszarze kultury) z dodatkowymi kwalifikacjami do prowadzenia zajęć edukacyjno-kulturalnych dla osób dorosłych i seniorów. Nasza oferta edukacyjna to odpowiedź na zmieniającą się strukturę demograficzną społeczeństwa, wpływającą również na ofertę rynku pracy - coraz częściej poszukiwani są specjaliści do spraw organizowania i prowadzenia różnych form przedsięwzięć edukacyjnych i kulturalnych dedykowanych seniorom. W ramach zajęć praktycznych i warsztatów absolwenci zostaną przygotowani do funkcjonowania w roli edukatora, instruktora i organizatora życia kulturalnego w placówkach dydaktycznych, instytucjach kultury, muzeach, agencjach reklamowych, redakcjach itp., a także animatora czasu wolnego, wyspecjalizowanego w pracy z osobami dorosłymi i seniorami.

Czas trwania: 3 semestry (385 godzin)

Zasady rekrutacji: według kolejności zgłoszeń

Termin zgłoszeń: rekrutacja prowadzona jest systemem otwartym

Zasady przyjęć: ukończone studia wyższe (I lub II stopnia) kierunków humanistycznych, artystycznych lub społecznych (ksero dyplomu i oryginał do wglądu), wypełniony kwestionariusz osobowy (do pobrania), 2 fotografie legitymacyjne

Limit przyjęć: 30 osób

Opłaty: 1.000 zł - opłata za semestr (możliwość wniesienia opłaty w ratach)

Nasi partnerzy


ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ

s1
s2
s3
s4
s5
© Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie