O kierunku: Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w kompleksową wiedzę, umiejętności, kompetencje społeczne oraz kwalifikacje potrzebne do wykonywania zawodu 1) animatora (edukatora, instruktora i organizatora działań w obszarze kultury) oraz 2) menedżera kultury (m.in. zarządzającego zespołem lub instytucją/podmiotem oraz realizowanymi projektami). Absolwent posiądzie wiedzę dotyczącą zjawisk kultury w skali globalnej, krajowej i regionalnej (z zakresu kulturoznawstwa i współczesnych mediów), a w ramach zajęć praktycznych i warsztatów zostanie przygotowany do funkcjonowania w roli animatora życia kulturalnego w placówkach dydaktycznych, instytucjach kultury, muzeach, agencjach reklamowych i agencjach public relations, redakcjach itp., a także jako menedżera kultury w zakresie zarządzania w kulturze, pozyskiwania funduszy, wsparcia sponsorów i sporządzania budżetu, zarządzania projektami, prowadzenia działalności reklamowej i marketingowej oraz współpracy z innymi podmiotami/instytucjami.

Czas trwania: 3 semestry (395 godzin)

Zasady rekrutacji: według kolejności zgłoszeń

Termin zgłoszeń: rekrutacja prowadzona jest systemem otwartym

Zasady przyjęć: ukończone studia wyższe (I lub II stopnia) kierunków humanistycznych, artystycznych lub społecznych (ksero dyplomu i oryginał do wglądu), wypełniony kwestionariusz osobowy (do pobrania), 2 fotografie legitymacyjne

Limit przyjęć: 30 osób

Opłaty: 1.000 zł - opłata za semestr (możliwość wniesienia opłaty w ratach)

Nasi partnerzy


ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ

s1
s2
s3
s4
s5
© Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie