O kierunku: Mechatronika jest interdyscyplinarną dziedziną wiedzy stanowiącą integrację takich dziedzin jak mechanika, elektronika i elektrotechnika, informatyka i inżynieria sterowania; obejmuje programowalne urządzenia i systemy elektromechaniczne z wbudowaną strukturą sensorów, współpracujące z systemem przetwarzania sygnałów oraz z zespołami urządzeń komunikacyjnych i wykonawczych.

Słuchacze kierunku Nauczanie mechatroniki zdobędą wiedzę z zakresu mechatroniki i robotyki oraz teorii sterowania, a także wiedzę i umiejętności w zakresie m.in.: robotyki, komputerowych systemów konstruowania urządzeń mechatronicznych, napędów pneumatycznych i hydraulicznych, jak również poznają metody programowania układów mikroprocesorowych oraz sterowników PLC. Słuchacze poznają zagadnienia dydaktyki w zakresie mechatroniki.

Absolwenci tego kierunku będą przygotowani do prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkołach ponadgimnazjalnych w zawodach Technik mechatronik i Monter mechatronik oraz w zakresie kwalifikacji potrzebnych przy kształceniu w kierunkach Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych, Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych, Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych.

Studia kierowane są do: absolwentów studiów magisterskich lub licencjackich kierunków technicznych oraz nauczycielskich, a także do nauczycieli realizujących zagadnienia techniczne w zawodowych szkołach ponadgimnazjalnych i zainteresowanych uzyskaniem uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu oraz podniesieniem kwalifikacji zawodowych, jak również do osób chcących pogłębić posiadaną wiedzę w zakresie nowoczesnego podejścia do projektowania.

Czas trwania: 3 semestry (390 godzin + praktyka 60 godzin)

Zasady rekrutacji: według kolejności zgłoszeń

Termin zgłoszeń: rekrutacja prowadzona jest systemem otwartym

Zasady przyjęć: ukończone studia wyższe na kierunkach technicznych oraz nauczycielskich (kserokopia dyplomu – oryginał do wglądu), wypełniony kwestionariusz osobowy, 2 fotografie legitymacyjne, oryginał dowodu osobistego - do wglądu .

Limit przyjęć: 30 osób

Opłaty: 1.300 zł za semestr, możliwość wniesienia opłaty w ratach.

 

Nasi partnerzy


ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ

s1
s2
s3
s4
s5
© Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie