Celem studiów jest: umożliwienie nauczycielom zdobycia kwalifikacji do nauczania matematyki i informatyki, a także poszerzenie wiedzy matematycznej i informatycznej w wymiarze potrzebnym do nauczania tych przedmiotów w szkołach, na wszystkich etapach kształcenia. Program studiów został opracowany w taki sposób, by pogłębić wiedzę i umiejętności z zakresu matematyki i jej zastosowań oraz informatyki. Studia pozwalają zapoznać się z wiedzą i narzędziami wykorzystywanymi we współczesnej matematyce i informatyce ze szczególnym podkreśleniem ich cywilizacyjnego znaczenia. Program zapewnia dużą liczbę zajęć w pracowniach komputerowych, gdzie słuchacze zapoznają się z technologiami informatycznymi i pakietami matematycznymi szeroko wykorzystywanymi w różnych zastosowaniach matematyki.

Sylwetka absolwenta: absolwenci zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie wszechstronnej, ogólnej znajomości matematyki i informatyki oraz nauk pokrewnych. W szczególności są przygotowani do: konstruowania rozumowań matematycznych, testowania prawdziwości hipotez matematycznych, przedstawiania treści matematycznych w mowie i piśmie, budowania modeli matematycznych niezbędnych w zastosowaniach matematyki, posługiwania się zaawansowanymi narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów matematycznych, samodzielnego poszerzania wiedzy matematycznej w zakresie aktualnych wyników badań, a ponadto posiadają gruntowną wiedzę praktyczną i teoretyczną z zakresu informatyki obejmującą m.in. technologie internetowe, komunikację elektroniczną, algorytmy i struktury danych, języki programowania, administrowanie systemami operacyjnymi.

Studia kierowane są dla: absolwentów wyższych uczelni posiadających dyplom magistra inżyniera, inżyniera lub magistra oraz kwalifikacje nauczycielskie.

Czas trwania: 4 semestry (630 godzin + praktyka 120 godzin)

Zasady rekrutacji: według kolejności zgłoszeń

Termin zgłoszeń: rekrutacja prowadzona jest systemem otwartym

Zasady przyjęć: ukończone studia wyższe - dyplom magistra inżyniera, inżyniera lub magistra oraz kwalifikacje nauczycielskie (kserokopia dyplomu – oryginał do wglądu), wypełniony kwestionariusz osobowy, 2 fotografie legitymacyjne, oryginał dowodu osobistego - do wglądu.

Limit przyjęć: 30 osób

Opłaty: 1.100 zł za semestr, możliwość wniesienia opłaty w ratach.

 

Nasi partnerzy


ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ

s1
s2
s3
s4
s5
© Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie