O kierunku: Studia dają kwalifikacje w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego w szkołach dla obcokrajowców w Polsce i poza jej granicami.

Celem studiów jest:

  • wyposażenie słuchaczy w niezbędne kompetencje w zakresie pracy z uczniami w różnym wieku i o różnym poziomie znajomości języka polskiego oraz uczniami przygotowującymi się do egzaminów certyfikowanych z języka polskiego jako obcego,
  • kształcenie umiejętności przygotowywania programów nauczania języka polskiego jako obcego oraz pomocy dydaktycznych, a także prowadzenia i ewaluacji procesu dydaktycznego na poszczególnych poziomach znajomości języka polskiego,
  • przygotowanie do kształtowania międzykulturowej kompetencji komunikacyjnej uczniów oraz ich poczucia tożsamości narodowej.

Czas trwania: 2 semestry (295 godzin)

Termin zgłoszeń: rekrutacja prowadzona jest systemem otwartym

Zasady rekrutacji: według kolejności zgłoszeń

Zasady przyjęć: ukończone studia wyższe (I lub II stopnia) kierunków pedagogicznych lub filologicznych (ksero dyplomu i oryginał do wglądu), wypełniony kwestionariusz osobowy (do pobrania), 2 fotografie legitymacyjne. O przyjęcie mogą ubiegać się także obcokrajowcy z wykształceniem wyższym i znajomością języka polskiego co najmniej na poziomie B2

Limit przyjęć: 30 osób

Opłaty: 1.300 zł - opłata za semestr (możliwość wniesienia opłaty w ratach)

Nasi partnerzy


ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ

s1
s2
s3
s4
s5
© Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie