O kierunku: Program studiów opracowany został zgodnie z wytycznymi Społecznej Rady do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości, dotyczącymi standardów szkolenia mediatorów.

W programie studiów wyodrębniono dwie części:

  • część ogólną, podczas której słuchacze zapoznają się z teorią i psychologią konfliktu, zasadami komunikacji interpersonalnej oraz prowadzenia negocjacji;
  • część praktyczną  poświęconą mediacji i zagadnieniom specjalistycznym.

Zajęcia prowadzone są w formie interaktywnego wykładu oraz zajęć warsztatowych. Słuchacze biorą udział w symulacjach negocjacji i mediacji, a także w ćwiczeniach mających na celu doskonalenie umiejętności w zakresie rozwiązywania konfliktów i skutecznej komunikacji interpersonalnej.

Czas trwania: 2 semestry

Zasady rekrutacji: według kolejności zgłoszeń

Termin zgłoszeń: rekrutacja prowadzona jest systemem otwartym

Zasady przyjęć: ukończone wyższe studia magisterskie, preferowani absolwenci z dziedziny nauk prawnych lub społecznych (kserokopia dyplomu – oryginał do wglądu), wypełniony kwestionariusz osobowy, 2 fotografie legitymacyjne, oryginał dowodu osobistego - do wglądu 

Limit przyjęć: 30 osób

Opłaty: 1.300 zł za semestr, możliwość wniesienia opłaty w ratach

Nasi partnerzy


ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ

s1
s2
s3
s4
s5
© Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie