Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w metodyczne kwalifikacje nauczycielskie w zakresie przygotowania do pracy w klasach I-III w szkołach podstawowych.

Czas trwania: 3 semestry (455 godzin)

Termin zgłoszeń: rekrutacja prowadzona jest systemem otwartym

Zasady rekrutacji: według kolejności zgłoszeń

Zasady przyjęć: studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych magisterskich i licencjackich, posiadających przygotowanie pedagogiczne (kserokopia dyplomu – oryginał do wglądu) oraz umiejętność posługiwania się językiem angielskim na poziomie średniozaawansowanym (certyfikat językowy do okazania do końca trwania studiów podyplomowych), wypełniony kwestionariusz osobowy, 2 fotografie legitymacyjne, oryginał dowodu osobistego - do wglądu

Limit przyjęć: 30 osób

Opłaty: 1.300 zł za semestr, możliwość wniesienia opłaty w ratach

Nasi partnerzy


ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ

s1
s2
s3
s4
s5
© Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie