Celem studiów jest: wyposażenie nauczycieli w usystematyzowaną wiedzę dotyczącą współczesnych tendencji, koncepcji i paradygmatów występujących w różnych obszarach edukacji wczesnoszkolnej, znajomość innowacji metodycznych, które w racjonalny i praktyczny sposób mogą zostać wykorzystane przez nauczycieli w pracy z dziećmi w klasach I – III. Są to studia doskonalące w sposób nowatorski warsztat pracy dydaktyczno – wychowawczej nauczyciela w klasach I-III oraz umożliwiające uzupełnianie stopni awansu zawodowego. W toku studiów słuchacze zdobywają wszechstronną, rzetelną i usystematyzowaną wiedzę z zakresu: psychologii rozwojowej dziecka w młodszym wieku szkolnym , alternatywnych, aktywizujących metod pracy, ze szczególnym zwróceniem uwagi na metodę projektu, poznają system pedagogiczny Marii Montessori, techniki Celestyna Freineta, tutoring rozwojowy, techniki teatralne i parateatralne, edukację dla zrównoważonego rozwoju, sposoby wielointeligentnego rozwijania mocnych i słabych stron ucznia, sposoby konstruowania autorskich programów nauczania, nauczania poprzez odkrywanie, doświadczenia, eksperymenty, symulacje, posługiwania się nowoczesnymi technikami informatycznymi i in.

Studia kierowane są do: absolwentów legitymujących się dyplomem studiów wyższych (stopień magistra lub licencjata) kierunków pedagogicznych, nauczycieli praktyków oraz filologów.

Czas trwania: 2 semestry (320 godz.)

Zasady rekrutacji: według kolejności zgłoszeń

Termin zgłoszeń: rekrutacja prowadzona jest systemem otwartym

Zasady przyjęć: ukończone studia wyższe (ksero dyplomu i oryginał do wglądu), wypełnienie kwestionariusza osobowego, 2 fotografie legitymacyjne

Limit przyjęć: 30 osób

Opłaty: 1.500 zł. – opłata za semestr, możliwość wniesienia opłaty w ratach.

Nasi partnerzy


ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ

s1
s2
s3
s4
s5
© Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie