Celem studiów podyplomowych jest: nabycie wiedzy i umiejętności sprawnego rozpoznawania zagrożeń powodujących powstanie sytuacji kryzysowych, umiejętne diagnozowanie w skali zagrożeń oraz umiejętności sprawnego rozwijania działań eliminujących skutki powstania sytuacji kryzysowej

Studia kierowane są: do osób legitymujących się dyplomem studiów wyższych (stopień magistra, inżyniera lub licencjata). Studia skierowane są:

  • do funkcjonariuszy (pracowników) służb i inspekcji,
  • pozostałe osoby – pracownicy w administracji rządowej i pozarządowej,
  • do osób zamierzających podjąć pracę w instytucjach wyżej wymienionych.

Czas trwania: 2 semestry (222 godz.)

Zasady rekrutacji: według kolejności zgłoszeń

Termin zgłoszeń: rekrutacja prowadzona jest systemem otwartym

Zasady przyjęć: ukończone studia wyższe (ksero dyplomu i oryginał do wglądu), wypełnienie kwestionariusza osobowego, 2 fotografie legitymacyjne

Limit przyjęć: 30 osób

Opłaty: 1.100 zł. – opłata za semestr, możliwość wniesienia opłaty w ratach.

Nasi partnerzy


ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ

s1
s2
s3
s4
s5
© Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie