Celem studiów podyplomowych jest: przygotowanie słuchaczy do pracy w charakterze dietetyków w placówkach zdrowia publicznego, w placówkach oświatowych, zakładach gastronomicznych, samodzielnego udzielania porad dietetycznych.

Studia kierowane są: do osób legitymujących się dyplomem studiów wyższych (stopień magistra, inżyniera lub licencjata). Preferowane będą osoby po kierunkach związanych z żywnością i żywieniem, towaroznawstwem, przemysłem spożywczym, medycyną, naukami biologicznymi i innymi związanymi ze zdrowiem człowieka.

Czas trwania: 3 semestry (350 godzin)

Zasady rekrutacji: według kolejności zgłoszeń

Termin zgłoszeń: rekrutacja prowadzona jest systemem otwartym

Zasady przyjęć: ukończone studia wyższe (ksero dyplomu i oryginał do wglądu), wypełnienie kwestionariusza osobowego, 2 fotografie legitymacyjne, wniesienie opłaty wpisowej.

Limit przyjęć: 30 osób

Opłaty: 1.200 zł za semestr, możliwość wniesienia opłaty w ratach.