Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie, uzależnioną, z zaburzeniami emocjonalnymi. Słuchacze zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu prawa rodzinnego, karnego, oświatowego celem organizowania działań opiekuńczo – wychowawczych.

Studia skierowane są do absolwentów studiów wyższych, w szczególności z zakresu: pedagogiki, nauk społecznych, psychologii, socjologii, pracy socjalnej i prawa.

Czas trwania: 3 semestry (351 godzin + praktyka 120 godzin)

Zasady rekrutacji: według kolejności zgłoszeń

Termin zgłoszeń: rekrutacja prowadzona jest systemem otwartym

Zasady przyjęć: ukończone studia wyższe (ksero dyplomu i oryginał do wglądu), wypełnienie kwestionariusza osobowego, 2 fotografie legitymacyjne.

Limit przyjęć: 30 osób

Opłaty: 1.200 zł za semestr, możliwość wniesienia opłaty w ratach.

Nasi partnerzy


ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ

s1
s2
s3
s4
s5
© Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie