• 3 semestry, w tym 350 godz. wykładów i ćwiczeń oraz 120 godz. praktyk
  • dla osób posiadających wykształcenie techniczne ( preferowany tytuł inżyniera w zakresie mechaniki i budowy maszyn)

Cel kształcenia

Przygotowanie słuchaczy pod względem teoretycznym i praktycznym w dziedzinach:

  • maszyny i urządzenia do przeróbki węgla kamiennego
  • maszyny urabiające i transportowe
  • automatyka napędów w górnictwie
  • wyposażenie podziemne i naziemne kopalń

Sylwetka Absolwenta

Podczas studiów słuchacze uzyskują kwalifikacje z szeroko pojętej mechaniki i budowy maszyn, wykonawstwa, eksploatacji, zabezpieczenia i diagnostyki maszyn oraz urządzeń górniczych . Zdobyta wiedza bazuje na następujących dziedzinach : grafika inżynierska, informatyka, mechanika ogólna, elektrotechnika , wytrzymałości materiałów, podstawy konstrukcji maszyn, obróbka ubytkowa, maszyny technologiczne , techniki i systemy pomiarowe oraz innych przydatnych do formułowania i rozwiązywania problemów z tego zakresu.

Słuchacze zdobędą także wiedzę pozwalającą na rozumienie skutków działalności inżynierskich , w tym jej wpływu na środowisku.

Limit przyjęć: 30 osób

Opłaty: 1.600 zł. za semestr, możliwość wniesienia opłaty w ratach

Nasi partnerzy


ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ

s1
s2
s3
s4
s5
© Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie