• 3 semestry, w tym 350 godz. wykładów i ćwiczeń oraz 120 godz. praktyk
  • dla osób posiadających wykształcenie techniczne (preferowany tytuł inżyniera w zakresie elektrotechniki)

Cel kształcenia

Przygotowanie słuchaczy pod względem teoretycznym i praktycznym w dziedzinach:

  • maszyny transportowe i automatyka napędów w górnictwie
  • elektryfikacja podziemi kopalń
  • technika łączności i sygnalizacji w górnictwie

Sylwetka Absolwenta

Absolwent zdobędzie wiedzę ogólną i specjalistyczna, umiejętności niezbędne do formułowania i rozwiązywania problemów inżynierskich w dziedzinie elektrotechniki wykorzystując przy tym nowoczesne techniki komputerowe oraz komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy.

Absolwent będzie przygotowany do wykonywania pracy inżynierskiej w przedsiębiorstwach branży górniczej oraz w przemyśle maszynowym . Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą również na świadczenie specjalistycznych usług na rzecz przemysłu wydobywczego, maszynowego i elektrotechnicznego oraz na formułowanie i rozwiązywanie problemów z zakresu tematycznego studiów.

Limit przyjęć: 30 osób

Opłaty: 1.600 zł. za semestr, możliwość wniesienia opłaty w ratach

Nasi partnerzy


ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ

s1
s2
s3
s4
s5
© Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie