Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z zasadami tworzenia i funkcjonowania Funduszy Unijnych oraz ich przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie metodologii opracowania, wdrażania, ewaluacji i rozliczania projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej.

Studia kierowane są dla wszystkich, którzy wiążą swoją przyszłość zawodową z:

  • aplikowaniem o środki finansowe pochodzące z Funduszy Unijnych;
  • realizacją projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej;
  • pracą w instytucjach zarządzających lub pośredniczących Funduszy Unijnych;
  • pracą w jednostkach publicznych, samorządowych oraz organizacjach pozarządowych (tzw. NGO).

Czas trwania: 2 semestry (250 godzin)

Zasady rekrutacji: według kolejności zgłoszeń

Termin zgłoszeń: rekrutacja prowadzona jest systemem otwartym

Zasady przyjęć: ukończone studia wyższe (ksero dyplomu i oryginał do wglądu), wypełnienie kwestionariusza osobowego, ksero dowodu osobistego, 2 fotografie legimatycyjne.

Limit przyjęć: 30 osób

Opłaty: 1.200 zł za semestr, możliwość wniesienia opłaty w ratach.

Nasi partnerzy


ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ

s1
s2
s3
s4
s5
© Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie