Celem studiów jest przygotowanie do pracy z dziećmi z problemami natury emocjonalnej ( m.in. nadpobudliwością, samoakceptacją, wycofaniem, odrzuceniem i integracją).
Studia stanowią rozszerzenie dotychczasowego wykształcenia o wiedzę z zakresu literatury i sztuki oraz sposobów jej terapeutycznego oddziaływania.

Studia kierowane są dla absolwentów studiów licencjackich i magisterskich pedagogicznych, przede wszystkim pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej jako uzupełnienie wykształcenia, ale także do absolwentów innych kierunków nauczycielskich oraz kulturoznawstwa, bibliotekoznawstwa, socjologii i psychologii.

Czas trwania: 2 semestry (260 godzin)

Zasady rekrutacji: według kolejności zgłoszeń

Termin zgłoszeń: rekrutacja prowadzona jest systemem otwartym

Zasady przyjęć: ukończone studia wyższe (ksero dyplomu i oryginał do wglądu), wypełnienie kwestionariusza osobowego, ksero dowodu osobistego, 2 fotografie legimatycyjne.

Limit przyjęć: 30 osób

Opłaty: 1.200 zł za semestr, możliwość wniesienia opłaty w ratach.

Nasi partnerzy


ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ

s1
s2
s3
s4
s5
© Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie