Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do zawodu logopedy, tzn. do pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z różnego rodzaju (o różnej etiologii i patomechanizmie) zaburzeniami w komunikacji językowej w zakresie rozpoznawania i diagnozowania zaburzeń, dokonywania ich charakterystyki i prowadzenia terapii zróżnicowanej ze względu na istotę tych zaburzeń.

Galeria zdjęć

Czas trwania: 4 semestry (600 godzin)

Program studiów obejmuje bloki tematyczne:

  1. Przedmioty medyczne: anatomia i fizjologia człowieka, neurologia i psychiatria, foniatria.
  2. Przedmioty lingwistyczne: nauka o języku, fonologia, fonetyka (artykulacyjna, akustyczna, wizualna i audytywna) rozwój mowy dziecka, zasady kultury żywego słowa.
  3. Psychologiczne: psychologia rozwojowa, neuropsychologia.
  4. Przedmioty dotyczące zaburzeń mowy: teoria zaburzeń mowy, audiofonologia, surdologopedia, dyslalia, jąkanie, oligofazja, trudności w czytaniu i pisaniu, afazja, alalia, dyzartria, zaburzenia mowy w demencji.
  5. Zajęcia z terapii logopedycznej i praktyki logopedyczne (praktyki odbywane we własnym zakresie, nieodpłatnie ).

Zasady rekrutacji: według kolejności zgłoszeń

Terminy zgłoszeń: rekrutacja prowadzona jest systemem otwartym

Zasady przyjęć:ukończone studia wyższe magisterskie (ksero dyplomu i oryginał do wglądu) – preferowane kierunki: filologia polska, pedagogika, psychologia, kierunki medyczne; wypełnienie kwestionariusza osobowego; ksero dowodu osobistego; 2 fotografie legitymacyjne. Kandydaci na studia podyplomowe w zakresie logopedii nie mogą posiadać wad wymowy.

Opłaty: 1.550 zł. – opłata za semestr, możliwość wniesienia opłaty w ratach.

Nasi partnerzy


ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ

s1
s2
s3
s4
s5
© Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie