Celem studiów jest: uzyskanie wiedzy i umiejętności w udzielaniu specjalistycznej pomocy młodzieży i osobom dorosłym w wyborze: zawodu, szkoły, kierunku szkolenia, podjęcia lub zmiany zatrudnienia.

Studia kierowane są: do osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów magisterskich (preferowane kierunki: psychologia, pedagogika, socjologia, prawo).

Czas trwania: 3 semestry, w tym 340 godzin zajęć + 100 godzin praktyk

Zasady rekrutacji: według kolejności zgłoszeń

Terminy zgłoszeń: rekrutacja prowadzona jest systemem otwartym

Zasady przyjęć: ukończone studia wyższe (ksero dyplomu i oryginał do wglądu), wypełnienie kwestionariusza osobowego, ksero dowodu osobistego, 2 fotografie legimatycyjne, wniesienie opłaty wpisowej

Limit przyjęć: 30 osób

Opłaty: 900 zł. – opłata za semestr, możliwość wniesienia opłaty w ratach.