CELEM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH JEST MIĘDZY INNYMI: jest przygotowanie profesjonalnych kadr w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, z uwzględnieniem rozwiązań wykorzystywanych przez małe podmioty gospodarcze. Studia dają praktyczną i kompleksową wiedzę z zakresu rachunkowości i finansów. Program studiów wzbogacony jest o zagadnienia prawno-podatkowe, analizę sprawozdań, zarządcze aspekty rachunkowości, dzięki czemu słuchacz uzyskuje wiedzę i kompetencje do wykonywania zawodu księgowego lub zajmowania stanowisk, w których znajomość rachunkowości jest niezbędna.

STUDIA ADRESOWANE SĄ DO: samodzielnych księgowych, menedżerów, analityków finansowych jednostek gospodarczych, pracowników biur rachunkowych, osób zajmujących stanowiska, w których znajomość rachunkowości jest przydatna, osób samodzielnie prowadzących działalność gospodarczą, osób zainteresowanych przekwalifikowaniem się i przygotowaniem do zawodu księgowego.

Czas trwania: 2 semestry (290 godzin zajęć dydaktycznych + 50 godzin praktyk zawodowych)

Termin zgłoszeń:rekrutacja prowadzona jest systemem otwartym

Zasady rekrutacji: według kolejności zgłoszeń

Zasady przyjęć: ukończone studia wyższe (ksero dyplomu i oryginał do wglądu), wypełnienie kwestionariusza osobowego, 2 fotografie legitymacyjne

Limit przyjęć: 30 osób

Opłaty: 1.200 zł za semestr, możliwość wniesienia opłaty w ratach

Nasi partnerzy


ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ

s1
s2
s3
s4
s5
© Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie