Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

Celem studiów jest zdobycie kompetencji i kwalifikacji do prowadzenia zajęć z zakresu wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej.

  • Czas trwania : 3 semestry (405 godzin)
  • Zasady rekrutacji: według kolejności zgłoszeń
  • Terminy zgłoszeń: rekrutacja prowadzona jest systemem otwartym
  • Zasady przyjęć: ukończone studia wyższe (ksero dyplomu i oryginał do wglądu), wypełnienie kwestionariusza osobowego, ksero dowodu osobistego, 2 fotografie legitymacyjne, wniesienie opłaty wpisowej.
  • Limit przyjęć: 30 osób
  • Opłaty: 1.200zł. – opłata za semestr (w zależności od liczby uczestników), możliwość wniesienia opłaty w ratach.

Galeria ->>