Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

OSTATNIA EDYCJA

Do końca sierpnia 2019 r. prowadzimy rekrutację na ostatnią edycję studiów podyplomowych na tym kierunku. Zgodnie z nowymi przepisami, od roku akademickiego 2019/2020 nie będzie już możliwości realizacji studiów podyplomowych w tym zakresie. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych najpóźniej do 30 sierpnia br. Początek studiów: wrzesień 2019 roku.

Celem studiów jest zdobycie przez uczestników kompetencji i kwalifikacji do prowadzenia zajęć z zakresu wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej (klasy I-III szkoły podstawowej), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

  • Czas trwania : 3 semestry (405 godzin dydaktycznych + 150 godzin praktyk realizowanych w przedszkolu oraz w klasach I-III szkoły podstawowej)
  • Zasady rekrutacji: według kolejności zgłoszeń
  • Terminy zgłoszeń: rekrutacja prowadzona jest do 30 sierpnia 2019 roku
  • Zasady przyjęć: ukończone studia wyższe (ksero dyplomu i oryginał do wglądu), wypełnienie kwestionariusza osobowego, 2 fotografie legitymacyjne
  • Limit przyjęć: 30 osób
  • Opłaty: 1.300 zł – opłata za semestr, możliwość wniesienia opłaty w ratach, zniżki dla osób podejmujących drugi lub kolejny kierunek studiów podyplomowych w PWSZ w Chełmie

Galeria ->>

Nasi partnerzy


ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ

s1
s2
s3
s4
s5
© Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie