Studia mają charakter kwalifikacyjny. Zasadniczym celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji do nauczania matematyki jako drugiego przedmiotu w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej. Program obejmuje zagadnienia m.in. z zakresu algebry, arytmetyki, analizy matematycznej, logiki i teorii mnogości, statystyki i zastosowania technologii informacyjnej w dydaktyce.

  • Czas trwania : 3 semestry (350 godzin)
  • Zasady rekrutacji : według kolejności zgłoszeń
  • Terminy zgłoszeń : rekrutacja prowadzona jest systemem otwartym
  • Zasady przyjęć : ukończone studia wyższe (ksero dyplomu i oryginał do wglądu), wypełnienie kwestionariusza osobowego (do pobrania), 2 fotografie legitymacyjne
  • Limit przyjęć : 30 osób
  • Opłaty : 1.200 zł – opłata za semestr (w zależności od liczby uczestników), możliwość wniesienia opłaty w ratach.

Nasi partnerzy


ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ

s1
s2
s3
s4
s5
© Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie