Celem studiów jest:

przekazanie specjalistycznej wiedzy i praktycznych rozwiązań w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Program studiów obejmuje szeroki zakres zagadnień, które są kluczowe do budowania w organizacji nowoczesnej funkcji ZZL i wzmacniania jej roli w organizacji. Na studiach nauczysz się m.in. jak przełożyć strategię firmy na proponowane rozwiązania w obszarze ZZL, które będą wspierały realizację celów firmy; jak zaplanować i wdrożyć skuteczne procesy ZZL m.in. : rekrutacja, adaptacja, rozwój Pracowników, zarządzanie wynikami pracy, zatrudnienie, wdrożenie struktury organizacyjnej i systemów motywacyjnych; jakie wskaźniki ZZL warto mierzyć i jak je interpretować. Studia dostarczają również wiedzy z zakresu psychologii komunikacji społecznej, prowadzenia projektów, prawa pracy i kontrolingu personalnego. Uczestnictwo w studiach daje absolwentom wiedzę w zakresie kluczowych obszarów niezbędnych w pracy w działach ZZL. Stawiamy na praktyczny aspekt studiów - absolwenci otrzymają konkretne i sprawdzone narzędzia i praktyki rynkowe do zastosowania w swojej pracy.

Nazwa kierunku, plan, program i wymiar godzin spełniają wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 poz. 131).

Studia skierowane są do: aktywnych zawodowo specjalistów w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, którzy chcą poszerzyć/uzupełnić wiedzę oraz zdobyć praktyczne narzędzia i wskazówki do wykorzystania w swojej pracy, jak też do osób planujących podjęcie pracy w w/w obszarze oraz tych, które nie mają wiedzy i doświadczenie w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, ale chcą zgłębić tą tematykę.

Czas trwania: 2 semestry (200 godz. zajęć dydaktycznych prowadzonych w formie warsztatów, studium przypadków, zadań symulacyjnych, wykładów)

Termin zgłoszeń: rekrutacja prowadzona jest systemem otwartym

Zasady rekrutacji: według kolejności zgłoszeń

Zasady przyjęć: ukończone studia wyższe (ksero dyplomu i oryginał do wglądu), wypełnienie kwestionariusza osobowego, 2 fotografie legitymacyjne

Limit przyjęć: 30 osób

Opłaty: 1.200 zł za semestr, możliwość wniesienia opłaty w ratach

Nasi partnerzy


ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ

s1
s2
s3
s4
s5
© Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie