Studia mają charakter kwalifikacyjny, a ich celem jest przygotowanie nauczycieli do nauczania przedmiotu „Informatyka” we wszystkich typach szkół. Program obejmuje zagadnienia z zakresu m.in. systemów operacyjnych, aplikacji użytkowych, baz danych, języków programowania, Internetu, sieci komputerowych oraz metodyki nauczania informatyki.

  • Czas trwania: 3 semestry (350 godzin)
  • Zasady rekrutacji: według kolejności zgłoszeń
  • Terminy zgłoszeń : rekrutacja prowadzona jest systemem otwartym
  • Zasady przyjęć: ukończone studia wyższe (ksero dyplomu i oryginał do wglądu), wypełnienie kwestionariusza osobowego (do pobrania), złożenie 2 fotografii legitymacyjnych
  • Limit przyjęć: 30 osób
  • Opłaty: 1200zł – opłata za semestr (w zależności od liczby uczestników), możliwość wniesienia opłaty w ratach.

Nasi partnerzy


ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ

s1
s2
s3
s4
s5
© Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie