Studia przeznaczone są dla nauczycieli, dyrektorów szkół, placówek oświatowych, przedszkoli, osób które zajmują się problematyką oświatową w jednostkach samorządu terytorialnego oraz tych którzy chcieliby się przygotować do sprawowania funkcji kierowniczych w oświacie.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje uprawniające do zajmowania stanowiska dyrektora szkoły, przedszkola i placówki oświatowo-wychowawczej, zgodnie z wymogami MEN, rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. ( Dz.U.Nr 184, poz. 1436).

  • Czas trwania: dwa semestry (265 godzin)
  • Zasady rekrutacji: według kolejności zgłoszeń
  • Zasady przyjęć: ukończone studia wyższe (ksero dyplomu i oryginał do wglądu), wypełniony kwestionariusz osobowy (do pobrania), 2 fotografie legitymacyjne, kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • Limit przyjęć: 30 osób
  • Terminy zgłoszeń: rekrutacja prowadzona jest systemem otwartym
  • Opłaty: ok. 1150zł – opłata za semestr (możliwość wniesienia opłaty w ratach).

Nasi partnerzy


ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ

s1
s2
s3
s4
s5
© Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie