Celem studiów jest zdobycie kwalifikacji rolniczych, które pozwolą na przejęcie i prowadzenie gospodarstwa rolnego oraz umożliwią ubieganie się o pozyskiwanie środków w ramach unijnego dofinansowania przedsięwzięć rolnych.

Galeria zdjęć

Dokumentem potwierdzającym ukończenie w/w studiów jest świadectwo ukończenia z wykazem przedmiotów i liczbą godzin.

Czas trwania : dwa semestry (235 godzin), zjazdy sobota-niedziela (co dwa tygodnie)

Terminy zgłoszeń: rekrutacja prowadzona jest systemem otwartym

Zasady rekrutacji: według kolejności zgłoszeń

Zasady przyjęć:
ukończone studia wyższe (ksero dyplomu i oryginał do wglądu), wypełniony kwestionariusz osobowy (do pobrania), 2 fotografie legitymacyjne

Limit przyjęć: 30 osób

Opłaty:
1200zł - opłata za semestr (możliwość wniesienia opłaty w ratach).

Nasi partnerzy


ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ

s1
s2
s3
s4
s5
© Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie