DZIAŁ POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM

22-100 Chełm
ul. Pocztowa 54, p.202
tel. +48 82 562 06 20
e - mail: 

Czas pracy:

Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Przyjmowanie wniosków: 10:00 - 14:00

Pracownicy:

mgr Monika Kańska - Kierownik działu

mgr inż. Renata Krawczuk-Kiełbowicz - specjalista administracyjny

Do zadań Działu Pomocy Materialnej należy w szczególności:

 • prowadzenie całości spraw związanych z funkcjonowaniem systemu pomocy materialnej dla studentów
 • przyjmowanie wniosków studentów o udzielenie pomocy materialnej
 • współpraca z Komisją Stypendialną i Odwoławczą Komisją Stypendialną
 • wydawanie zaświadczeń

 TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CHEŁMIE
W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

Rodzaj świadczeń pomocy materialnej

Termin składania wniosków

 • Stypendium socjalne
 • Stypendium socjalne zwiększone z tyt. zakwaterowania
 • stypendium socjalne zwiększone z tyt. zakwaterowania wraz z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem

do 12.X.2018r.*

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

do 12.X.2018r.*

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów z tyt.:

 • uzyskania wysokiej średniej ocen,
 • osiągnięć naukowych
 • osiągnięć artystycznych
 • osiągnięć sportowych

do 12.X.2018r.*

Zapomoga

cały rok akademicki 2018/2019

* W przypadku wniosków złożonych po w/w terminie, zgodnie z Regulaminem Przyznawania Pomocy Materialnej Studentom  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie § 2 ust.3 - stypendia będą przyznane od następnego miesiąca, w którym został złożony wniosek.

 

WYSOKOŚĆ DOCHODU NA OSOBĘ W RODZINIE STUDENTA 
OBLICZA SIĘ NA PODSTAWIE PONIŻSZYCH REGULACJI PRAWNYCH:

Ustawy:

Rozporządzenia:

Obwieszczenie:

Zarządzenia (wewnętrzne akty uczelni):

Obowiązujące tabele kursów walut:

Nasi partnerzy


ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ

s1
s2
s3
s4
s5
© Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie