Miejsce: Centrum Studiów Inżynierskich PWSZ Chełmie

Czas trwania 40 godzin

Wymagania: umiejętność obsługi i programowania w systemie sterowania TNC 620/640 na poziomie kursu podstawowego

Cel: zapoznanie z zaawansowanymi funkcjami i technikami programowania NC

Koszt: 500 zł