Uwaga! W związku z decyzjami instytucji szkolących informujemy, że zawiesza się realizację wszystkich obecnie trwających kursów/szkoleń oraz studiów podyplomowych dla pracowników PWSZ w Chełmie do odwołania.

UWAGA STUDENCI/STUDENTKI III ROKU ELEKTROTECHNIKI

PWSZ w Chełmie ogłasza nabór do udziału w projekcie "Kompleksowy Program Rozwoju Uczelni - II edycja
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

UWAGA STUDENCI/STUDENTKI III ROKU MECHANIKI I BUDOWY MASZYN

Zmiana harmonogramu zajęć Spawania gazowego
HARMONOGRAM

UWAGA STUDENCI/STUDENTKI III ROKU MECHANIKI I BUDOWY MASZYN

PWSZ w Chełmie ogłasza nabór UZUPEŁNIAJĄCY do udziału w projekcie "Kompleksowy Program Rozwoju Uczelni - II edycja"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

UWAGA STUDENCI/STUDENTKI III ROKU MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PWSZ w Chełmie ogłasza listę rankingową studentów w projekcie "Kompleksowy Program Rozwoju Uczelni - II edycja"
LISTA RANKINGOWA

UWAGA STUDENCI/STUDENTKI III ROKU MECHANIKI I BUDOWY MASZYN

PWSZ w Chełmie ogłasza nabór do udziału w projekcie "Kompleksowy Program Rozwoju Uczelni - II edycja"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

UWAGA STUDENCI/STUDENTKI III ROKU MATEMATYKA
(specjalność Informatyka Stosowana)

PWSZ w Chełmie ogłasza listę rankingową studentów w projekcie
"Kompleksowy Program Rozwoju Uczelni - II edycja"
LISTA RANKINGOWA

UWAGA STUDENCI/STUDENTKI III ROKU MATEMATYKA
(specjalność Informatyka Stosowana)

PWSZ w Chełmie ogłasza nabór do udziału w projekcie "Kompleksowy Program Rozwoju Uczelni - II edycja"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szczegóły projektu:

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Priorytet: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

Okres realizacji projektu: 2019-09-01 do: 2022-02-28

Wartość projektu: 7 139 775,38 zł

Cel projektu: Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa oraz wsparcia zmian organizacyjnych i podniesienia kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego. 

O projekcie: 

Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia jakość kształcenia na Uczelni, w tym zwiększenie poziomu dostosowania do potrzeb rynkowych.

Projekt obejmować będzie:

 • podniesienie kompetencji studentów poprzez wyposażenie ich w kwalifikacje / kompetencje zawodowe, informatyczne, analityczne, komunikacyjne, w tym praca w grupie, w ramach certyfikowane kursów / szkoleń, zajęć warsztatowych, zadań praktycznych realizowane w  formie projektowej oraz wizyt studyjnych u pracodawców,
 • podniesienie kompetencji zarządczych kadr administracyjnych w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i infrastrukturalnymi uczelni, finansami, kadrami, jakością, procesami biznesowymi oraz kompetencji dydaktycznych wykładowców,
 • wdrożenie i rozbudowę Uczelnianego systemu informatycznego w zakresie bezpieczeństwa danych oraz inwentaryzacji i audytu infrastruktury informatycznej.

Grupa docelowa: Uczestnicy projektu będą mieli możliwość uzyskania liczących się na rynku krajowym
i zagranicznym uprawnień, poświadczonych certyfikatami, świadectwami i zaświadczeniami, uznawanymi w danej branży.

Wsparcie obejmuje studentów/studentki ostatnich semestrów studiów stacjonarnych I stopnia na kierunkach: Mechanika i budowa maszyn, Elektrotechnika, Matematyka (specjalności: Ekonomia matematyczna, Informatyka stosowana), Stosunki Międzynarodowe, Rolnictwo. W projekcie wezmą też udział pracowników administracyjni i dydaktyczni uczelni.

GŁÓWNE DZIAŁANIA

GŁÓWNE DZIAŁANIA

Dla kierunku Mechanika i budowa maszyn

 • Kurs spawania gazowego,
 • Kurs spawania w osłonie gazów metodą MAG(Co2),
 • Kurs spawania w osłonie gazów metodą MIG,
 • Wizyty studyjne u pracodawcy,
 • Kurs spawania w osłonie gazów metodą TIG,
 • Kurs na uprawnienia elektryczne grupa G1 (napięcie do 1 kV),
 • Zajęcia warsztatowe z podstawy programowania i obsługi tokarki CNC ze sterowaniem HEIDENHAIN MANUALPLUS 620,
 • Zajęcia warsztatowe z podstawy programowania i obsługi 3-osiowej frezarki CNC ze sterowaniem HEIDENHAIN TNC 620,
 • Zajęcia warsztatowe z podstawy programowania i obsługi tokarki CNC ze sterowaniem SIEMENS 840D,
 • Zajęcia warsztatowe z podstawy programowania i obsługi 3-osiowej frezarki CNC ze sterowaniem SIEMENS 840D,
 • Zajęcia warsztatowe z programowania sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC S7-1200 w TIAPORTAL – kurs podstawowy,
 • Zajęcia warsztatowe z programowania sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC S7-1200 w TIAPORTAL – kurs zaawansowany,
 • Zajęcia warsztatowe ze sterowników PLC w sieciach przemysłowych;

Dla kierunku Matematyka (w obrębie dwóch specjalności)

 • Zajęcia warsztatowe z podstaw programowania w języku JAVA SE (wg szkolenia JAVA SE 8 FUNDAMENTALS),
 • Zajęcia warsztatowe ORACLE w zakresie programowania baz danych (moduł I),
 • Zajęcia warsztatowe ORACLE w zakresie programowania baz danych (moduł II),
 • Zajęcia projektowe badania statystyczne - zadania praktyczne;

Dla kierunku Stosunki Międzynarodowe

 • Zajęcia projektowe badania statystyczne - zadania praktyczne;

Dla kierunku Elektrotechnika

 • Szkolenie w zakresie automatyki budynkowej,
 • Zajęcia warsztatowe z programowania sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC S7-1200 w TIAPORTAL – kurs podstawowy,
 • Zajęcia warsztatowe z programowania sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC S7-1200 w TIAPORTAL – kurs zaawansowany,
 • Zajęcia warsztatowe ze sterowników PLC w sieciach przemysłowych;

Dla kierunku Rolnictwo:

 • Zajęcia warsztatowe Akademia analizy środków spożywczych. Bezpieczeństwo żywności,
 • Zajęcia projektowe badania statystyczne - zadania praktyczne.

 

 


Terminy rekrutacji:

Uwaga!

Nabory Uczestników/Uczestniczek na poszczególnych kierunkach studiów będą ogłaszane przed rozpoczęciem wsparcia, w postaci odrębnych komunikatów na stronie internetowej Uczelni/projektu, ze wskazaniem konkretnych terminów.

Kwalifikacja Uczestników na poszczególne zajęcia – zgodnie z Regulaminem. Szczegółowe harmonogramy zajęć przewidzianych na dany semestr dla kierunku/grupy ogłaszane będą na stronie internetowej Projektu i przekazywane z odpowiednim wyprzedzeniem Uczestnikom/Uczestniczkom.


 
 
 

 

Kontakt

Projekty unijne

ico konakt

22-100 Chełm
ul. Pocztowa 54, p.210
tel. +48 82 562 06 02

Godziny pracy

ico godzinypracy

pn. - pt. : 7.30 - 15.30

Elżbieta Czmielewska

eczmielewska@pwszchelm.edu.pl

Piotr Łusiak

plusiak@pwszchelm.edu.pl

Ewelina Michalska

emichalska@pwszchelm.edu.pl

Weronika Błądkowska

wbladkowska@pwszchelm.edu.pl

Kompleksowy Program Rozwoju Uczelni

Nasi partnerzy


ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ

s1
s2
s3
s4
s5
© Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie